Χορήγηση Πιστοποιητικών Γέννησης και Εντοπιότητας

12/12/2006 12:50  -  1671 αναγνώσεις

 

Για τα παρακάτω πιστοποιητικά απαιτείται μόνο αίτηση του ενδιαφερομένου

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης
  2. Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας