Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

21/09/2009 14:51  -  1260 αναγνώσεις

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται από   την ενότητα των e-υπηρεσιών .

  • Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει από το μενού "Για Πολίτες" ή "Για Επιχειρήσεις".

  • Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με ιδιαίτερη προσοχή. Για να υποβάλετε τη δήλωση, επιλέξτε το σύνδεσμο " Αποστολή ψηφιακής αίτησης.... ".
  • Οδηγήστε στην ειδική σελίδα επεξεργασίας του επιλεγμένου ηλεκτρονικού αιτήματος. Εδώ έχετε τη δυνατότητα καθορισμού του ηλεκτρονικού μέσου απάντησης και του τρόπου παραλαβής του εγγράφου. Συμπληρώνετε την αίτηση με τα στοιχεία σας και επιλέγετε "αποστολή". Αν η αποστολή είναι επιτυχής λαμβάνεται το ακόλουθο μήνυμα :
    "Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ο κωδικός του αιτήματός σας είναι ..... Κρατήστε αυτόν τον κωδικό για να παρακολουθείτε την κατάσταση του αιτήματός σας."