Οδηγίες χρήστη

21/09/2009 14:49  -  1211 αναγνώσεις

Οδηγίες χρήστη

 • Για να γίνετε χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας απλού χρήστη (Επιπέδου Α).
  Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Α, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την απλή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στο σύστημα. Η είσοδός τους στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίζουν. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος.
  Ο πολίτης υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α ) και με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου. Για την Εγγραφή σας επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο : Εγγραφή Χρήστη
  Εγγραφείτε λοιπόν τώρα και απολαύστε τα προνόμια της νέας ηλεκτρονικής εποχής!
 • Κάθε χρήστης (Επιπέδου Α) μπορεί να γίνει εξουσιοδοτημένος χρήστης (Επιπέδου Β) εφόσον το επιθυμεί, ακολουθώντας την σύντομη διαδικασία πιστοποίησης που γίνεται από την ορισμένη Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με απλή επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Αν λοιπόν είστε ήδη χρήστης στη διαδικτυακή μας πύλη, μπορείτε να γίνετε Εξουσιοδοτημένος Χρήστης (δηλαδή χρήστης : Επιπέδου Β)
  Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β, γίνεται με την προσωπική παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password).
  Κάθε πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές οφειλές, κλίσεις, εκκρεμότητες κτλ. Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από τον πιστοποιημένο χρήστη, αποστέλλονται αυτομάτως ταχυδρομικώς από την αρμόδια αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου (με επιβάρυνση του παραλήπτη) στην ορισμένη από τον χρήστη Διεύθυνση.
 • Κάθε Πολίτης έχει πρόσβαση στα αναφερόμενα επίπεδα πιστοποίησης ταυτότητας.