Ομάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης

Υπεύθυνος Έργου: Βιτσάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής: Δούμουρας Ανδρέας
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Πλεξουσάκης Δημήτρης, Πρόεδρος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης
Συντονιστής έργου: Σωτηρόπουλος Κώστας
 
Μηχανικοί Λογισμικού: Βρέντζος Ιωάννης
  Βολιτάκη Ευαγγελία
  Αναστασάκος Αναστάσιος
 
Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας: Φατσέα Αντωνία
 
Υπεύθυνη Δράσεων Προώθησης και Προβολής: Ελίνα Κωνσταντίνου
 
Εισαγωγή Περιεχομένου: Ταβλαδωράκη Ειρήνη
  Σταματάκη Κατερίνα
 
Δόμηση - Επιμέλεια Περιεχομένου: Ταβλαδωράκη Ειρήνη
  Ταμπακάκη Ευγενία
 
Περιβαλλοντική Επιμέλεια: Φραγκιουδάκη Γλυκερία
 
Μηχανικοί Η/Υ: Βολάνης Σταμάτης
  Τσαγκαράκης Ιωάννης
  Καρκώνης Μάνος
  Γινόπουλος Ανδρέας