12/02/2007, Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

13/04/2007 12:16  -  1207 αναγνώσεις

Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 12-02-2007 1) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Κοινωφελών Έργων έτους 2007 το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα :

  ΕΡΓΑ ΠΟΛΗΣ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ
1. Ανακατασκευή στίβου 1ου και 2ου Γυμνασίου 110.000 €
2. Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στις εγκαταστάσεις του σταθμού αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου 25.000 €
3. Κατασκευή WC στο parking του Δήμου Σητείας 12.200 €
4. Επέκταση πρασίνου πόλης 6.000 €
5. Συντήρηση πρασίνου πόλης 5.500 €
6. Επέκταση πρασίνου οικισμών 5.000 €
7. Συντήρηση πρασίνου οικισμών 5.000 €
8. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Σητείας 3.500 €
9. Συντήρηση δημοτικού φωτισμού 20.000 €
10. Αγροτική Οδοποιία πόλης και τοπικών διαμερισμάτων 292.000 €
11. Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης γεωτρήσεων 50.000 €
12. Αποκατάσταση ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα 10.750,61 €
13. Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 40.000 €
14. Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων 20.000 €
15. Περίφραξη δεξαμενών άρδευσης 10.000 €
16. Τοποθέτηση υδρομετρητών γεωτρήσεων 10.000 €
17. Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων 16.955 €
18. Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Πολύκεντρου 5.000 €
  ΣΥΝΟΛΟ 646.906 €
  ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ
  ΑΧΛΑΔΙΑ  
1. Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις οδών και κ.χ 11.440 €
2. Αποπεράτωση κοιν.κατ/τος ( Η πίστωση προέρχεται από τέλος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 100.000 €
  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
1. Τσιμεντοστρώσεις οδών τοπικού διαμερίσματος 10.000 €
  ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ  
1. Διαμόρφωση δημοτικού χώρου για Parking στην παλιά δεξαμενή 2.500 €
2. Ανόρυξη ερευνητικής αρδευτικής γεώτρησης 16.000 €
  ΚΑΤΣΙΔΩΝΙ  
1. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού προς δημοτικό σχολείο Σιτάνου 4.000 €
  ΚΡΥΑ  
1. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο. 6.880 €
1. Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών ( Η πίστωση προέρχεται από τέλος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 110.000 €

ΛΑΣΤΡΟΣ  
1. Τσιμεντοστρώσεις -στηθαία οδών και κ.χ. 6.000 €
  ΜΑΡΩΝΙΑ  
1. Διανοίξεις -τσιμεντοστρώσεις οδών 8.000 €
2. Μόνωση δεξαμενής άρδευσης ( Η πίστωση προέρχεται από τέλος σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 10.000 €
  Μ.ΜΟΥΛΙΑΝΑ  
1. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης 21.000 €
  ΜΥΡΣΙΝΗ  
1. Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων 2.000 €
2. Κατασκευή παιδικής χαράς 2.000 €
  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ  
1. Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στο Αθλητικό Κέντρο 12.200 €
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου από πλατεία Κ.Επισκοπής - Γκιρλή 10.000 €
  ΠΡΑΙΣΣΟΣ  
1. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάνω από τον οικισμό του Αγίου Σπυρίδωνα 5.000 €
  Ρ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
1. Δημοτική Οδοποιία 4.000 €
  ΣΚΟΠΗ  
1. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση Μέλισσες 24.800 €
  ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ  
1. Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης 30.000 €
2. Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου 53.500 €
  ΣΦΑΚΑ  
1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Δημοτικό Σχολείο 12.200 €
2. Κατασκευή δεξαμενής ομβρίων στη θέση Μονοκαρά για εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων 8.000 €
  ΤΟΥΡΛΩΤΗ  
1. Διαμόρφωση χώρου Parking στη θέση Παναγιά 4.000 €
2. Δημοτική Οδοποιία 6.000 €
3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 15.000 €
4. Κατασκευή παιδικής χαράς στο Μόχλο 2.000 €
5. Διαμόρφωση parking Μόχλου 6.000 €
  ΧΑΜΕΖΙ  
1. Επισκευή δημοτικού καταστήματος 6.900 €
2. Επέκταση διαμόρφωση νεκροταφείου 6.000 €
  ΣΥΝΟΛΟ 515.420 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.162.326 €

Στην απόφαση αυτή και για τα προτεινόμενα έργα που αφορούν στο τοπικό διαμέρισμα Μυρσίνης και μόνο μειοψηφεί ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου κ. Μετζάκης. 2) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της υπ''αρ.271/05 απόφασης του ΔΣ ως προς την πρόταση έργων από το πρόγραμμα Θησέας για το έτος 2007 ως ακολούθως:


ΙΕΡ/ΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
2005 2006 2007 2008 2009  
1 Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου διαστάσεων διαστάσεων 25Χ12     300.000,00€      
2 Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων     38.065,57€      
3 Απαλλοτριώσεις για την επέκταση του Χ.Υ.ΤΑ     75.000,00€      
4 Μελέτη αποχέτευσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων οικισμού Μόχλου     113.960,27€      
  ΣΥΝΟΛΟ

527.025,84€
 

 

Και τροποποιεί την υπ΄αρ.272/05 απόφαση με την οποία καταρτίζεται πρόταση κατανομής πόρων συνολικού ύψους 653.669,00 € όση δηλαδή είναι η πίστωση που κατανέμεται στο Δήμο μας στα πλαίσια του Αναπτυξιακού προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (κατανομή του 35%), για το έτος 2007 ως ακολούθως:

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ (Α/Α) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
2007
1 Αποχέτευση Σκοπής 100.000,00€
2 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Τοπικών Διαμερισμάτων (Λαστρο, Αχλάδια, Μ.Μουλιανά, Σφάκα, Τουρλωτή, Μαρωνιά, Αγιά Φωτιά ,Χαμέζι) 50.000,00€
3 Μελέτες κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τοπικών Διαμερισμάτων 90.000,00€
4 Ανόρυξη Γεώτρησης Σφάκας 80.000,00€
5 Αγορά φορτηγού αυτοκινήτου για την επίχωση απορριμμάτων 150.000,00€
6 Μελέτη αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος πόλης Σητείας 100.000,00€
7 Αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης δ.δ. Μαρωνιάς 28.669,00€
8 Σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης Καραβόπετρα- Ρ.Εκκλησιά 55.000,00€
     
  ΣΥΝΟΛΟ 653.669,00€

Στην απόφαση αυτή και μόνο ως προς την ένταξη του έργου: Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου διαστάσεων 25Χ12, πρ/σμού 300.000,00 € μειοψηφεί ο κ. Διαλυνάς για το λόγο που αναφέρει στο σκεπτικό της παρούσης.