15/02/2007, Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/04/2007 12:33  -  1156 αναγνώσεις

 

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 15-02-2007 συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την αντικατάσταση του προέδρου του Πνευματικού κέντρου του Δήμου μετά την παραίτηση του κ. Ανδρουλιδάκη Παντελή που είχε ορισθεί με προηγούμενη απόφαση.
  • Κοσμαδάκης Γιάννης, πρόεδρος
  • Ζαμπετάκης Δημήτρης, αντιπρόεδρος
  • Λογκάκη-Κοτσυφάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος
  • Γιαννακάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος
  • Κοζυράκης Νίκος, δημότης
  • Βιτσεντζάκη Ορφανουδάκη Ελένη, δημότης
  • Αβραμάκη-Θαλασσινού Μαρία, δημότης
  • Ζερβάκη Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος,
  • Ξενικάκης Αντώνης, δημοτικός σύμβουλος
  • Ζερβάκης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος
  • Διαλυνάς Νίκος, δημοτικός σύμβουλος
  • Χριστοπούλου Μαρία, δημότης
  • Γρίβας Δημήτρης, δημότης
 2. Τροποποιεί την υπ''αριθμ.5/07 απόφασή του ως προς τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Σητείας το οποίο διαμορφώνεται όπως παρακάτω :

  TAKTIKA MEΛΗ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ MEΛΗ

   

 3. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την υπ''αρ.7/07 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της επιχ/σης για το 2007 με τις τροποποιήσεις των παρ. 1α, 1β και 12 όπως προτάθηκαν από τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου. Η πρόταση του προέδρου περιληπτικά έχει ως εξής: «Να προστεθεί στη σημερινή τιμή κατανάλωσης του νερού το ποσό των 3,00 € ανά υδρόμετρο και ανά μήνα, (δηλ.9,00 € ανά τρίμηνο), σε επίπεδο κατανάλωσης 50 m3/τρίμηνο. Το ποσό αυτό των 3,00 € να προσαρμοστεί ανάλογα μειωμένο ή προσαυξημένο στις αντίστοιχες κλίμακες της ζώνης Α, σε επίπεδα κατανάλωσης μικρότερα ή μεγαλύτερα των 50 m3/τρίμηνο. Το μέτρο αυτό να ισχύσει για την πόλη (ζώνη Α) ενώ στα τοπικά διαμερίσματα να ισχύσει μειωμένο κατά 40% στις αντίστοιχες τιμές των κλιμάκων κατανάλωσης της ζώνης Α και μέχρι τα επίπεδα κατανάλωσης των 50 m3/εξάμηνο.
 4. Σε μεγαλύτερες καταναλώσεις να ισχύσουν στα τοπικά διαμερίσματα ίδιες τιμές με την πόλη.

  Η πάγια πληρωμή για τη μηδενική ουσιαστικά κατανάλωση να μειωθεί από το ποσό των 18,00 € που είναι σήμερα στα 12,00 € περίπου για την πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα (δηλ. να μειωθεί η ελάχιστη κατανάλωση σε 3 m3/τρίμηνο για την πόλη και σε 6 m3/εξάμηνο για τα τ.δ. από αυτή που ισχύει σήμερα). Οι λογαριασμοί όμως για την πληρωμή του νερού να εκδίδονται στην πόλη ανά τρίμηνο ενώ στα τοπικά διαμερίσματα ανά εξάμηνο έτσι ώστε τα τ.δ. να πληρώνουν ουσιαστικά το μισό ποσό περίπου σε πάγιες πληρωμές σε σχέση με την πόλη.

  Αυτά αφορούν την οικιακή κατανάλωση (παρ.1α και 1β της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ). Ως προς τα υπόλοιπα (πολύτεκνοι, ανάπηροι, ξενοδοχεία κ.λ.π.) να μείνει ως έχει η πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ».

 5. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, τη διενέργεια σύναψης δανείου από τράπεζα, μετά από αντίστοιχη έρευνα αγοράς, προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να ανταποκριθεί με ευνοϊκότερους όρους στην αποπληρωμή παλαιότερων δανείων, που βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα και να προβεί σε διάφορες δράσεις με επενδυτικό χαρακτήρα.