16/02/2007, Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

13/04/2007 12:48  -  1064 αναγνώσεις

Ο Δήμαρχος Σητείας Νίκος Κουρουπάκης

Διακηρύσσει ότι προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του [ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ] καλεί τους κατόχους ακινήτων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι από 700 μέχρι 1000 Μ2 περίπου
  • Είναι εύκολα προσπελάσιμο
  • Εάν είναι πολυώροφο να διαθέτει άνετο κλιμακοστάσιο και ασανσέρ
  • Πληροί τις προδιαγραφές του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού έτους 2000.
  • Διαθέτει ηλεκτρο/μηχανολογική - υδραυλική εγκατάσταση, πυροπροστασία, και βοηθητικούς χώρους (χωρίς να αποτελεί λόγο αποκλεισμού θα προτιμηθούν κτίρια που θα διαθέτουν πάρκιγκ)
  • Βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης και συγκεκριμένα να περικλείεται από τις οδούς Καραμανλή, Κύπρου, Πραισσού, Αρχαιολόγου Παπαδάκη, Αιβαλιώτη, Καρπάθου, Στυλιανάκη, Θερίσσου, Μύσωνος, Κ.Σήφη, Β.Κορνάρου, και Γαλανάκη
  • Αν είναι νεόδμητο να υπάρχει ετοιμότητα παράδοσης του την 1η Ιουνίου 200

να καταθέσουν στο Δήμο μας έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2007 και ώρα 14.00

Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης από την επιτροπή ελέγχου θα κληθούν με αποστολή προσκλήσεων να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους. Το ποσό επί του οποίου μπορούν να μειοδοτούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα καθορίζεται σε επτά ευρώ (7,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο (Μ2]

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ