16/02/2007, Υπογραφή σύμβασης μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δήμου Σητείας

13/04/2007 12:57  -  1132 αναγνώσεις

Υπεγράφη σήμερα στο Δήμο Σητείας, μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμβαση για την εκτέλεση του υποέργου «Δημιουργία συστήματος διάθεσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής Κυβέρνησης μέσω διαδικτύου του Δήμου Σητείας και δικτυακής πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών G2C (Κυβέρνηση προς πολίτες) και G2B(Κυβέρνηση προς επιχειρήσεις)» του έργου:

« Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση Πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Σητείας».

 

Υπεγράφη επίσης και η σύμβαση ενεργοποίησης εξωτερικής τηλεφωνίας μέσω του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΗΣ μεταξύ του Δημάρχου Σητείας και του ΟΤΕ.