19/10/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/01/2008 10:59  -  1203 αναγνώσεις

Θέμα 1ο. Το δημοτικό συμβούλιο ζητά από τον Υπουργό Υγείας να υλοποιήσει άμεσα τη δέσμευσή του για ίδρυση και λειτουργία περιφερειακού ιατρείου στην Τουρλωτή.

Θέμα 2ο. Διαμαρτύρεται έντονα για την καθυστέρηση των εργασιών κατασκευής του κτηρίου του νέου αεροσταθμού Σητείας.

Ζητά την επίσπευση των εργασιών με αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης χωρίς παράταση του αρχικού χρόνου περαίωσης, με εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του έργου.

Η χρήση και λειτουργία του αεροδρομίου να παραμείνει αυστηρά για πολιτικούς σκοπούς αποκλειόμενης της χρήσης για στρατιωτικούς σκοπούς σε περίοδο ειρήνης, όπως αυτό προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Θέμα 3ο. Επανέρχεται στο πάγιο αίτημα λειτουργίας του Νομικού Προσώπου διαδημοτικού χαρακτήρα με την επωνυμία « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ » και ζητά από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας να κάνει δεκτή την υπ''αρ.365/05 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ενεργοποίησής του.

Θέμα 4ο. Επανέρχεται στο πάγιο αίτημα αναβάθμισης των υπηρεσιών αστυνόμευσης στην περιοχή της Σητείας και ζητά :

 • Την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας με αξιωματικούς και ανακριτικούς υπαλλήλους.
 • Την ίδρυση αστυνομικού σταθμού στον αερολιμένα.
 • Την ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας.
 • Τη μελλοντική ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας.

Θέμα 5ο. Επανέρχεται στο πάγιο αίτημα δημιουργίας δεύτερου τμήματος Τ.Ε.Ι. στην πόλη. Ζητά την εξέταση του θέματος άμεσα έτσι ώστε να είναι σε θέση το νέο Τμήμα να περιληφθεί στο μηχανογραφικό έντυπο του 2008.

 

Θέμα 6ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή θερμαινόμενου κολυμβητηρίου διαστάσεων 25Μ Χ 12,5Μ, πρ/σμού 300.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 7ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών πινάκων γεωτρήσεων, πρ/σμού 38.065,55 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 8ο. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: Κάδων απορριμμάτων, πρ/σμού 25.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Θέμα 9ο. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας & εγκατάστασης συνεδριακού - μεταφραστικού συστήματος, πρ/σμού 12.072 € σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Θέμα 10ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης Σφάκας, πρ/σμού 90.365,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης

Θέμα 11ο. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: Φορτηγού αυτοκινήτου για την επίχωση απορριμμάτων, πρ/σμού 150.000 € με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Θέμα 12ο. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ), για την εκτέλεση του έργου: Aποχέτευση Δήμου Σητείας (τ.δ. Σκοπής Β΄φάση), πρ/σμού 100.000 €

Με άλλη απόφαση και μετά την οριστική ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα αναμορφώσουμε τον πρ/σμό και θα ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση.

 

Θέμα 13ο. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ), για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση φθαρμένων σωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης Μαρωνιάς, πρ/σμού 28.669,00 € σύμφωνα με το υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της .

Με άλλη απόφαση και μετά την οριστική ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα αναμορφώσουμε τον πρ/σμό και θα ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση.

Θέμα 14ο. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο διαδημοτικό έργο: Μελέτη ωρίμανσης επέκτασης ΧΥΤΑ της 12ης διαχειριστικής ενότητας της Περιφ.Κρήτης, πρ/σμού 140.000 € από το οποίο εξυπηρετούνται οι Δήμοι Σητείας, Ιτάνου και Λεύκης.

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, και των Δήμων Ιτάνου και Λεύκης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της .

Με άλλη απόφαση και μετά την οριστική ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ θα αναμορφώσουμε τον πρ/σμό και θα ψηφίσουμε τη σχετική πίστωση.

Θέμα 15ο. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης να ανακαλέσει την υπ''αρ.4420/2-10-07 απόφασή του με την οποία διατυπώθηκε η ορθή επανάληψη της έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σητείας και να περιλάβει όλες τις προτάσεις μας όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Θέμα 16ο. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ), για την εκτέλεση του έργου: Σύνδεση δεξαμενής ύδρευσης Καραβόπετρα - Ρ.Εκκλησιά, πρ/σμού 55.000,00 €

Θέμα 17ο. Εγκρίνει την τουριστική προβολή του Δήμου μας στους τουριστικούς οδηγούς ΤΟURIST GUIDE OF GREECE 2007 και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007, συνολικής δαπάνης 5.333,58 €

Θέμα 18ο. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Παπαδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 12 στη Σητεία

Θέμα 19ο.) Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής, μέχρι την 03:00, στα παρακάτω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης τα οποία διαθέτουν ήδη τη σχετική άδεια :

 • ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ στην οδό Ελ.Βενιζέλου 189, ιδιοκτησίας Παπαδάκη Καλλιόπης
 • ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην οδό Καραβελάκη 7, ιδιοκτησίας Ανδρουλιδάκη Ματθαίου

με τους παρακάτω όρους:

 • Η ένταση της μουσικής να μην υπερβαίνει τα 80 db(a) μέσα στο κατάστημα και τα 35 db(a)έξω από αυτό.
 • Κατά τη χρήση των μουσικών οργάνων οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος να παραμένουν κλειστά.
 • Να μην χρησιμοποιούνται ενισχυτές και τα μεγάφωνα να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Να τηρούνται πιστά οι κανόνες κοινής ησυχίας.
 • Να μην μετατρέπεται το κατάστημα σε κέντρο διασκέδασης.

Οι άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων θα ισχύουν για ένα έτος.