02/02/2007, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ.

13/04/2007 12:03  -  1123 αναγνώσεις

Συνεδρίασε χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, όπου συζήτησε θέματα λειτουργίας της Επιχείρησης καθώς και την τιμολογιακή πολιτική για το 2007, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα έργων και προμηθειών του έτους 2007. Το Δ.Σ. διαπίστωσε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την λειψυδρία, ώστε να προληφθούν υπερκαταναλώσεις και να γίνει οικονομία νερού. Παράλληλα εξέτασε τρόπους για την όσον το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των καταναλωτών, γι'' αυτό και προέβη σε μέτρα εξορθολογισμού της διαχείρισης και την καθιέρωση των λογαριασμών ανά εξάμηνο για τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Αποφασίστηκε καταναλώσεις στα σπίτια άνω των 50 κυβικών μέτρων στα Δημοτικά Διαμερίσματα η τιμή να είναι ενιαία με αυτή της πόλης, ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη χρησιμοποίηση του νερού ύδρευσης για άρδευση. Το τιμολόγιο για τη πόλη θα επιφέρει μια επιβάρυνση περίπου ένα ευρώ ανά μήνα για καταναλώσεις μέχρι 50 κυβικών μέτρων το τρίμηνο, ενώ το τιμολόγιο για τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα είναι μειωμένο κατά 50%-58% περίπου σε σχέση με την πόλη δηλαδή για κατανάλωση 50 κυβικών μέτρων το τρίμηνο στη πόλη ο καταναλωτής θα πληρώσει 73,75 € ενώ πλήρωνε 70,72 € το έτος 2006. Για την ίδια κατανάλωση στα Δημοτικά Διαμερίσματα ο καταναλωτής θα πληρώσει 30,93 € δηλαδή περίπου 58% φθηνότερα.

Επίσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Έγκριση Πιστώσεων Τρεχουσών Δαπανών του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ έτους 2007.
 2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου: Προσθήκη νέα δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Λάστρου.
 3. Έγκριση προμήθειας: Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων - καύσιμα.
 4. Έγκριση μελέτης έργου: Νέες παροχές ύδρευσης - αποχέτευσης.
 5. Έγκριση μελέτης έργου: Αντικατάσταση - επισκευή - συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 6. Προμήθεια ανταλλακτικών για service του JCB.
 7. Προμήθεια ανταλλακτικών για service στο τσαπάκι.
 8. Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την πηγή στην Ρούσσα Εκκλησιά.
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή στο καζανάκι του φορτηγού ISUZU.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δυναμού για το αποφρακτικό.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας για το αποφρακτικό.
 12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης.
 13. Λήψη απόφασης για δωρεά στην οικογένεια εκλιπόντος υπαλλήλου της ΔΕΥΑΣ.