20/07/2007, Σύμβαση για την εκπόνηση της δασικής μελέτης του έργου: Πολιτιστική διαδρομή Ρίχτη

06/09/2007 12:52  -  1121 αναγνώσεις

 

Υπογράφηκαν οι κάτωθι συμβάσεις στο Δήμο Σητείας:

  1. Η Σύμβαση για την εκπόνηση της δασικής μελέτης του έργου: Πολιτιστική διαδρομή Ρίχτη μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη ως εκπροσώπου του Δήμου Σητείας και του δασολόγου Μάνου Τερεζάκη ποσού 3.570 € με Φ.Π.Α.
  2. Σύμβαση κατασκευής έργου: Διανοίξεις - Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις οδών και Κ.Χ. στο Τ.Δ. Αχλαδίων μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη ως εκπροσώπου του Δήμου Σητείας και του Παπαδάκη Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ποσού: 11.440 € με Φ.Π.Α.
  3. Σύμβαση κατασκευής έργου:Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη ως εκπροσώπου του Δήμου Σητείας και του Παπαδάκη Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ποσού: 10.000 € με Φ.Π.Α.
  4. Σύμβαση κατασκευής έργου:Τσιμεντόσρωση δρόμου από πλατεία Κάτω Επισκοπής -Γκιρλή μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Νίκου Κουρουπάκη ως εκπροσώπου του Δήμου Σητείας και του Παπαδάκη Ιωάννη Ε.Δ.Ε. ποσού: 10.000 € με Φ.Π.Α.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ