22/05/2007, Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης υπέγραψε τη σύμβαση με την εταιρεία "Δίκτυα οπτικών ινών Μ.Ε.Π.Ε"

14/06/2007 17:00  -  1160 αναγνώσεις

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης υπέγραψε τη σύμβαση με την εταιρεία "Δίκτυα οπτικών ινών Μ.Ε.Π.Ε" για την υλοποίηση του έργου " Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ" προϋπολογισμού 499.792,27€ που χρηματοδοτείται από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και έχει χρόνο περαίωσης 12 μήνες.

Το έργο αυτό που έχει τεχνικό σύμβουλο το Πολυτεχνείο Κρήτης θα δώσει πολλές δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

                                                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ