22/10/2007, Αντιπλημμυρική προστασία

28/01/2008 13:31  -  1133 αναγνώσεις

Με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία, ο Δήμος Σητείας ολοκλήρωσε έγκαιρα τον καθαρισμό των ρεμάτων κοντά στον ποταμό ''''Παντέλη'''', της αντιπλημμυρικής τάφρου της πόλης, των φρεατίων, των όμβριων υδάτων κτλ., έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά π.χ. σκουπίδια - μπάζα, που εκτός από καθημερινή αιτία μόλυνσης αποτελούν συχνά αιτία για εκδήλωση φαινομένων πλημμύρων.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης τόνισε ότι «Δεν θα αρκεστούμε μόνο στον καθαρισμό των ρεμάτων. Για μας αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασία η αντιπλημμυρική προστασία αλλά και γενικότερα η πολιτική προστασία. Γι'' αυτό τους τελευταίους μήνες ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Πρωτογεράκης Μιχάλης και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου έχει προχωρήσει σε μία γενικότερη καμπάνια ενημέρωσης για θέματα πολιτικής προστασίας προς τους Δημότες. Συγκεκριμένα προχωρήσαμε στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, το Νοέμβριο προγραμματίζουμε μία ημερίδα ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων άλλα και γενικότερα όλων των δημοτών για τα συγκεκριμένα θέματα και θα προχωρήσουμε και στη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής που θα είναι κύρια υπεύθυνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Σητείας. Για μας πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε».       

 

              

Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας