23/07/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2007 13:16  -  1241 αναγνώσεις

Το ΔΣ αποφάσισε:

Θέμα 1ο.Να στηρίξει ομόψυχα τις προσπάθειες ίδρυσης νέου Τμήματος ΤΕΙ στην πόλη και θα προβεί σε κινητοποιήσεις εφόσον δεν υπάρξει θετική εξέλιξη στην υπόθεση. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου στην Αθήνα την Τρίτη 24/7 για να συμμετέχει σε σύσκεψη μεταξύ του Υφυπουργού Παιδείας κ. Ταλιαδούρου, των βουλευτών του νομού και των Δημάρχων Ιεράπετρας και Σητείας, που θα γίνει την Τετάρτη 25/7/07 για το θέμα της ίδρυσης νέων τμημάτων Τ.Ε.Ι στο νομό Λασιθίου.

Θέμα 2ο. Να Εγκρίνει την σύναψη δανείου από την Παγκρήτια Τράπεζα, ύψους 1.500.000,00 € για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη χρηματοδότηση των αθλητικών έργων του Δήμου όπως αναλυτικά εμφανίζονται στις καταστάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, με τους παρακάτω βασικούς όρους:

 • Η διάρκεια του δανείου θα είναι δεκαπέντε (15) χρόνια με περίοδο χάριτος 2 χρόνια κατά την οποία ο Δήμος δεν θα καταβάλλει τόκους. Οι τόκοι θα κεφαλαιοποιηθούν από την έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου.
 • Η εκταμίευση του δανείου θα γίνει εφάπαξ.
 • Η τοκοχρεολυτική δόση θα καταβάλλεται ανά μήνα.
 • Το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο βάσει του σημερινού ονομαστικού επιτοκίου ανέρχεται σύμφωνα με τους πίνακες της Τράπεζας σε:

  α. για τα αθλητικά έργα με εισφορά του Ν.128 (0,6%) σε
  25.215,48 € και επιτόκιο 5,59%
  β. για τα αθλητικά έργα χωρίς την εισφορά του Ν.128 σε
  23.984,04 € και επιτόκιο 4,99%
  γ. για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 114.072,24 € και επιτόκιο 5,59%

  Τα παραπάνω επιτόκια θα είναι κυμαινόμενα μόνο όσον αφορά το Εuribor μηνός (σήμερα 4,10%)
 • Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δεν θα υπάρξει ποινή προεξόφλησης.
 • Για την εξασφάλιση του δανείου θα γίνει νομότυπη εκχώρηση των ΚΑΠ-ΤΑΠ και ΣΑΤΑ ( η οποία δεν υπερβαίνει το 50%), η ανάληψη της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου και η μισθοδοσία των υπαλλήλων.

  2) Αναθέτει την ταμειακή διαχείριση των χρημάτων του Δήμου Σητείας και των Νομικών Προσώπων αυτού στην ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (Υποκατάστημα Σητείας), σύμφωνα με τις από 13/7 & 20/7/07 προσφορές της.
  3)Ορίζει υπεύθυνο της κίνησης των λογαριασμών (παραλαβή χρημάτων και επιταγών, πληρωμές κ.λ.π.) το Δήμαρχο Σητείας κ. Νίκο Κουρουπάκη ή/και τον Ειδικό Ταμία του Δήμου κ. Νικάκη Αντώνη .
  4) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω δανειακής σύμβασης μετά την έγκριση χορήγησης του δανείου από την ΠΑΓΚΤΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ καθώς και της σύμβασης εκχώρησης.

 

Θέμα 3ο. Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το υπ''αριθμ. 27174/16-5-2007 έγγραφό του μας γνωρίζει εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υπέβαλε ο Δήμος μας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με μερική απασχόληση.

Για τη κάλυψη θέσεων προσωπικού με μερική απασχόληση έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 3250/2004 όπως αυτός ισχύει ( άρθρο 28 Ν. 3536/ 07) και η ΑΠ 24996/07 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν με ανακοίνωση που ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με αυτές που υποβλήθηκαν για την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου από το Δήμο και στα πλαίσια του Ν.3250/2004 σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Τα άτομα που θα καλύψουν τις εγκεκριμένες επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Το ποσό της σχετικής επιδότησης για κάθε μία από τις επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ ετησίως.

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω, σύμφωνα με το εγκριθέν επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, ειδικότητες κατηγορίας Δ.Ε.

 • Δύο (2) Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Γραφείο Αλλοδαπών.
 • Δύο (2) βοηθούς Γραμματείς - Τηλεφωνητές για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

 

Θέμα 4ο. Να εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω μόνιμου προσωπικού που θα καλύψει κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 592/05 τ.β):

 

 • Μία (1) θέση Κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, ειδικότητας Χειριστή με άδειες:

  α) γκρέϊντερ 140 ΗΡ ( Ομάδα Ζ και Γ Τάξη).
  β) προωθητήρα γαιών 180 ΗΡ (Ομάδα Ε και Γ Τάξη)
  γ) εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB 90 ΗΡ (Ομάδα Β και Δ Τάξη)

 

Εάν δεν υπάρξει υποψήφιος που να κατέχει και τις τρεις άδειες τότε θα προσληφθεί αυτός που διαθέτει αυτές των περ.β (προωθητήρα γαιών 180 ΗΡ και γ. (εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB 90 ΗΡ).

Εάν και πάλι δεν υπάρξει υποψήφιος με αυτές τις άδειες θα προσληφθεί αυτός που διαθέτει την άδεια της περ.β. (προωθητήρα γαιών 180 ΗΡ )

Κατά τα λοιπά ισχύει η 144/07 απόφαση του ΔΣ ως έχει.

 

Θέμα 5ο. Να εγκρίνει τη λειτουργία πρωινού γραφείου συνταγογράφησης φαρμάκων σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Σητείας το οποίο θα στεγάζεται στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου της οδού Α. Παπανδρέου 8 (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.). Το ιατρείο θα λειτουργεί τις καθημερινές και τις ώρες 08.30 - 13.30

 

Θέμα 6ο. Να εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που στόχο έχουν τη καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας στη πόλη της Σητείας και στα τοπικά διαμερίσματα και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, αποδεχόμενο τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί :

 

 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π στην οδό Σταυρακάκη 90 στην οικία Βιτσεντζάκη Γεωργίου.
 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π στην οδό Μητροπολίτη Φιλοθέου στην οικία Μπαντουβάκη Ειρήνης.
 • Την τοποθέτηση σήματος Ρ-40 μπροστά από την είσοδο του γκαράζ της κ. Γερακάρη Μαρίας στην οδό Παπαναστασίου 47.
 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π στην οδό Καζαντζάκη 29, στην οικία Χιώτη Γεωργίου.
 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π μπροστά από την είσοδο για ΑΜΕΑ του καταστήματος της Παγκρήτιας Τράπεζας στη συμβολή των οδών Ελ.Βενιζέλου και Δασκαλογιάννη.
 • Τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, στην οδό στην οικία της Τσαγκαράκη Χρυσούλας στο τ.δ.Τουρλωτής.
 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π στην πάροδο των οδών Θεοτοκοπούλου-Παπαϊωάννου & Σταυρακάκη στην οικία Μωράκη Νικολάου.
 • Την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης αυτ/των μπροστά από ακίνητό του Λιανουδάκη Γεωργίου στο τ.δ. Πισκοκεφάλου.
 • Τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες στην οδό Εκτελεσθέντων Ομήρων 25 στην οκία Φωτεινάκη Σοφίας.
 • Τον καθορισμό χώρου στάθμευσης οχημάτων έξω από τη Λέσχη Αξιωματικών 3ου ΚΕΠ στη συμβολή των οδών Κ.Σήφη και Πολυχρονίδη.
 • Την τοποθέτηση προστατευτικού Π στην οδό Δασκαλογιάννη 4 μπροστά από το κατάστημα του Κάρλος Σενατόρε.
 • Την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων από την οδό Καζαντζάκη από 20:00 και μετά κατά τις ημέρες Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή. Για τις υπόλοιπες ημέρες εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση από 18:00 και μετά.