26/11/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/01/2008 13:08  -  1919 αναγνώσεις

 

Θέμα 1ο. Εγκρίνει την έκπτωση του αναδόχου του έργου: Βελτίωση δρόμου Σκοπή - Ξηρόκαμπος κ. Μανιδάκη Κων/νου λόγω αθέτησης της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Θέμα 2ο. Γνωμοδοτεί ως ακολούθως επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ η οποία αναρτήθηκε στο Δήμο μας το χρονικό διάστημα από 17/09 μέχρι και 05/10/2001:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ,περιοχή ΚΟΛΟΝΕΛΟ

 

α/α

Στοιχεία ένστασης ενιστάμενου /ιδιοκτησίας

Περιεχόμενο ένστασης

Γνωμοδότηση επιτροπής.

 

 

1.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Α.Π.3247/19-9-01

 

Να ενταχθεί η ιδιοκτησία που ευρίσκεται εκτός της επέκτασης του Σ.Π .

Με το Σ.Χ.. Με το ΣΧΟΑ.Π. θα εξετασθεί η επέκταση του Γ.Π.Σ. και θα προταθεί για να θεσμοθετηθεί. Δεδομένου ότι τα όρια του Σχεδίου Πόλης θα πρέπει να μετατοπισθούν κατά 100 μ που δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση αφού υλοποιείται το ήδη εγκεκριμένο Γ.Π.Σ.

 

 

 

2&3

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Α.Π. 3298/21-9-01 &3301/24-9-01 Αρ.ιδιοκτησίας 0207015

 

Να συμπεριληφθεί ολόκληρο το οικόπεδο στο Σχέδιο Πόλης.

Ένα τμήμα ( περίπου το μισό) εντάσσεται στο Σ.Π .Το υπόλοιπο με μικρή ομαλοποίηση του ορίου [ευθυγράμμιση του] να ενταχθεί στο Σχέδιο πόλης. Επίσης να γίνει έλεγχος της κτηματογράφησης. Το οικόπεδο είναι 480 τ.μ. και όχι 882 τ.μ. όπως αναφέρεται στους κτηματολογικούς πίνακες

 

 

 

4

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Α.Π.3385/27-9-2001 Αρ. ιδιοκτησίας 0102010 Ο.Τ.213

 

Να μειωθεί το πλάτος του δρόμου για να μην ρυμοτομηθεί το οικόπεδο με την οικία. Σε περίπτωση ρυμοτόμησης να του αποδοθεί ισάξιο και να αποζημιωθεί η οικία.

Απορρίπτεται η ένσταση του προς μείωση του πλάτους του δρόμου Πισκοκεφάλου δεδομένου ότι προηγήθηκε από την προηγούμενη ανάρτηση από 32μ σε 22μ και δεν μπορεί να μειωθεί παραπάνω.Στα υπόλοιπα συμφωνούμε να τακτοποιηθεί σε παρακείμενη ιδιοκτησία ίσης αξίας και όσα εμπεριέχονται στην ένσταση να αντιμετωπιστούν στην πράξη εφαρμογής.

 

5

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΡΑΚΗ Α.Π.3398/28-9-2001 Αρ.ιδιοκτησίας 0101035 Ο.Τ 301Α

Να μη ρυμοτομηθεί η ιδιοκτησία ή να δοθεί ισάξιο οικόπεδο. Να αυξηθεί ο Σ.Δ σε 0,8.

Απορρίπτεται η ένσταση δεδομένου ότι η ρυμοτόμηση δεν μπορεί να αποφευχθεί. Για τα υπόλοιπα της ένστασης συμφωνούμε να τακτοποιηθεί

 

 

6

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΡΑΝΔΑΚΗ Α.Π.3424/1-10-2001 Ο.Τ324

Να συρρικνωθούν οι Κ.Χ. (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων) να γίνει πεζόδρομος στο μέσο του Ο.Τ 324 και να γίνει παιδική χαρά στο ανατολικό τμήμα του Ο.Τ 324

Για την δημιουργία παιδικής χαράς και την μείωση των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και για την δημιουργία πεζόδρομου δεκτή .

 

 

 

7

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΙΡΗ Α.Π.3456/2-10-2001 Αριθ.ιδιοκτησίας 0102010 Ο.Τ 338

Δεν συμφωνεί με το όριο του οικοπέδου προς την πλευρά των αποθηκών της Αγροτικής Τράπεζας.Το εναπομένον οικόπεδο είναι στρεβλό τραπεζοειδές και τριγωνικό σχήμα και κατεδαφίζονται κτίσματα.Ο περιφερειακός δρόμος διέρχεται πολύ κοντά από την οικία του.

Ως προς το πρώτο θέμα θα σταλεί στο Μελετητή ( τοπογράφο ) για τον προσδιορισμό ορίων μετά τη δικαστική απόφαση. Για το δεύτερο θέμα της ενστάσεως το σχήμα του οικοπέδου θα προσδιοριστεί με την πράξη εφαρμογής. Ως προς το ρυμοτομούμενο τμήμα αυτά θα αποζημιωθούν όπως ορίζει ο νόμος 1337/83

 

 

8

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ Α.Π. 3494/3-10-2001

 

 

Να ενταχθεί στο Σ.Π

Το όριο του σχεδίου πόλης έχει επεκταθεί όσο ήταν δυνατό και απαιτούσε η ρυμοτομική μελέτη (ως ένσταση Θαλλασινού).Επέκταση των ορίων μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της σύνταξης του νέου Γ.Π.Σ

 

9

ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΘΑΡΑΚΗ Α.Π. 3525/4-10-2001 Αριθ. Ιδιοκτησίας 0205018 Ο.Τα

Να μεταφερθεί ο χώρος ανέγερσης του Δημ.Σχολείου σε άλλη θέση και να ρυμοτομηθεί λιγότερο.

Ο χώρος του Δημοτικού σχολείου δεν μπορεί να μεταφερθεί. Η ιδιοκτησία θα τακτοποιηθεί με την πράξη εφαρμογής.

 

 

10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΛΗ- ΓΕΩΡΓΙΑ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ Α.Π. 3507/4-10-2001 Αρ.Οικοπέδου

Να διορθωθεί το όνομα της ιδιοκτήτριας (Ευαγγελία αντί Ευάγγελος) και να ελεγχθεί η γειτονική ιδιοκτησία

Ως προς το όνομα πρέπει να διορθωθεί σε Κατσούλη Ευαγγελία, αντί Κατσούλη Ευαγγέλου. Ως προς την έκταση θα μεταβιβαστεί στο τοπογραφικό για έλεγχο των τίτλων κλπ.

 

11

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΛΑΚΑΚΗ Α.Π. 3492/3-10-2001 Αριθ. Ιδιοκτησίας 0102018 Ο.Τ.

 

Να ελεγχθεί η έκταση του οικοπέδου

 

Θα διαβιβαστεί στο μελετητή για έλεγχο

 

12

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Α.Π.3547/5-10-2001 Ο.Τ.307-304

Να μη ρυμοτομηθεί η ιδιοκτησία τους

Οι κ.χ και οι δρόμοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Με την πράξη εφαρμογής η τελική ιδιοκτησία θα αποδοθεί σε θέση ίσης αξίας(ως άλλες ενστάσεις)

 

13

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

Α.Π. 3574/5-10-2001

Να ανταλλάξει οικόπεδο που του αποδόθηκε με την 1/93 Π.Ε "Ξεροκαμάρες" με οικόπεδο στον Κολονέλο

 

Να ικανοποιηθεί εφόσον είναι εφικτό.

 

14

ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΓ.Α.ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ Α.Π. 3602/5-10-2001 Αριθ. Οικοπέδου 0205028

 

Ζητά το οικόπεδο και το σπίτι της να αποχαρακτηρισθούν από Αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

Για κοινωνικούς λόγους προτείνομε να γίνει δεκτή.

 

 

15

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Α.Π. 3747/12-10-2001 Αριθ. Οικοπέδου 0102001 Ο.Τ. 305

 

Να γίνει ενοποίηση των ιδιοκτησιών της στο Ο.Τ 305 και να δοθεί πρόσωπο στο κεντρικό δρόμο.

 

Η ένσταση αυτή αφορά την πράξη εφαρμογής

 

 

16

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ

Α.Π. 4036/5-10-2001 Αριθ. Οικοπέδου 0103003 και 0103006 Ο.Τ. 313

 

Να γίνει συνένωση των οικοπέδων 0103003 και0103006

 

Η ένσταση αυτή αφορά την πράξη εφαρμογής και θα μεταβιβαστεί στους μελετητές.

 

 

17

ΧΟΥΡΔΑΚΗ -ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Α.Π.4035/5-10-2001 Αριθ. Οικοπέδου 0103005 και 0103006 Ο.Τ.313

 

Να γίνει συνένωση των οικοπέδων 0103005 και 0103006

 

Η ένσταση αυτή αφορά την πράξη εφαρμογής και θα μεταβιβαστεί στους μελετητές.

 

 

18

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. Π. 3616/5-10-01 Αριθ. Οικοπέδου 0201011 Ο.Τ.313

Να γίνει μετατόπιση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής για να αποφευχθεί η ρυμοτόμηση της οικίας του

Να μετατοπιστεί παράλληλα η ρυμοτομική γραμμή έτσι ώστε να μην ρυμοτομηθεί το κτίσμα

 

 

19

ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΓΚΩΝΗ Α.Π. 3545/4-10-2001 Αριθ. Οικοπέδου 0205020 Ο.Τ. 331-334

Να μετατοπιστεί ο δρόμος κατά 2μ για να μην ρυμοτομηθεί η μία οικοδομή και να αποδοθεί ανάλογο οικόπεδο οικοδομήσιμο για την άλλη

Να γίνει παράλληλη μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής και κλωθοειδής προσαρμογή ώστε να μην ρυμοτομηθεί η μία από τις δύο οικοδομές. Επίσης να δημιουργηθεί ένα μικρό οικοδομικό τετράγωνο στη δεύτερη οικοδομή.

 

 

20

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Α.Π. 3337/24-9-2001 Αριθ. Οικοπ. 0201006 Ο.Τ.320-321

Να αποδοθούν ιδιοκτησίες σύμφωνα με το υπ''αριθμόν 1511/5-10-78 δηλωτικό ενώπιον συμβολαιγράφων

Θα εξεταστεί στην πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση να γίνουν δικαστικές αναγνωρίσεις από τον καθένα τους ,να μεταγραφεί και να προσκομισθούν.

 

21

ΣΠΙΛΜΑΓΚ Α.Ε. Α.Π. 3573/5-10-2001 Αριθ. Οικοπ. 0205023 Ο.Τ. 334

Αποτύπωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και έλεγχος της έκτασης του οικοπέδου .Το Ο.Τ. 334 να γίνει οικοδομήσιμο.

 

Συμφωνούμε εφόσον είναι εφικτό με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

Θέμα 3ο. Συμφωνεί με τον προτεινόμενο καθορισμό της οριογραμμής του ρέματος που βρίσκεται στα δυτικά της υπό ένταξη στο Σ.Π. περιοχής ΚΟΛΟΝΕΛΟY, ο οποίος αφήνει το ρέμα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο, και εμφανίζεται στην με ημερομηνία Νοέμβριος 97 θεωρημένη οριζοντιογραφία και στην τεχνική έκθεση που μας έστειλε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Λασιθίου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Θέμα 4ο. Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 15/12/2006 προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου μας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου για την κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Σητείας συγκεκριμένα όπως παρακάτω :

Στο άρθρο 1

Αντικαθίσταται το έργο: Περίφραξη - πάγκοι δημοτικού γηπέδου Έξω Μουλιανών με το έργο: Βελτίωση αίθουσας γυμναστικής στο προαύλιο του 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας, πρ/σμού 5.000 €

 

Στο άρθρο 2

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι μέχρι την αποπεράτωση των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πιστώσεων και πάντως μέχρι 30-6-2008.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 308/06 απόφαση του Δ.Σ και η από 15/12/2006 υπογραφείσα, βάσει αυτής, προγραμματική σύμβαση.

 

Θέμα 5ο. Εγκρίνει τη χορήγηση νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολικής περαίωσης του έργου: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, πρ/σμού 1.180.565,00 € με Φ.Π.Α το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΤΖΙΛΑΚΗΣ μέχρι 30/3/2008 και προθεσμία τμηματικής περαίωσης - γήπεδο ποδοσφαίρου - μέχρι 31/12/2007. Η παραπάνω παράταση κρίνεται αναγκαία επειδή η καθυστέρηση στην παραγωγή και εισαγωγή από το εξωτερικό του τεχνητού χλοοτάπητα καθώς και της μεταλλικής περίφραξης και όχι υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ, είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης του

έργου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

 

Θέμα 6ο. Εγκρίνει τη μετατόπιση της αγροτικής οδού που διέρχεται από το μέσον της ιδιοκτησίας του κ. Πάρη Μαυρέλη στη θέση Λειβάδια Σητείας, όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

Η μετατόπιση της οδού θα γίνει με έξοδα του κ. Μαυρέλη και θα εξασφαλίζει απόλυτα την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή.

 

Θέμα 7ο. Συμπληρώνει το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2007 και εγγράφει σε αυτό τα παρακάτω νέα έργα:

35. Τσιμεντόστρωση οδών και κ.χ. οικισμών, πρ/σμού 12.000 €

36. Μεταφορά υλικού επίχωσης ΧΥΤΑ, πρ/σμού 4.000 €

37. Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων πόλης, πρ/σμού 12.000 €

38. Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημοτικού καταστήματος, πρ/σμού 23.558,19 €

39. Κατασκευή στεγάστρων και πάγκων γηπέδου Εξω Μουλιανών,

πρ/σμού 3.000 €

40. Αθλητικό Κέντρο Σητείας (στίβος & γήπεδο ποδοσφαίρου) με ποσό 95.642,35 €

41. Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο δ.δ. Πισκοκεφάλου, με ποσό 4.145,83 €

 

2) Τροποποιεί την υπ''αρ.130/07 απόφασή του με την οποία καταρτίζει πρόγραμμα έργων ΣΑΤΑ 2007 ως εξής:

Α. Διαγράφει τα παρακάτω έργα:

 

 • Επέκταση πρασίνου πόλης, πρ/σμού 6.000 € ( Α/Α 4)
 • Επέκταση πρασίνου οικισμών, πρ/σμού 1.795,20 € (υπόλοιπο έργου) ( Α/Α 6)
 • Συντήρηση πρασίνου οικισμών, πρ/σμού 5.000 € ( Α/Α 7)
 • Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης γεωτρήσεων, πρ/σμού 50.000 € ( Α/Α 11)
 • Αποκατάσταση ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα, πρ/σμού 2.508,07 € (υπόλοιπο έργου) ( Α/Α 12)
 • Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης , πρ/σμού 29.635 € ( Α/Α 13)
 • Τοποθέτηση υδρομετρητών γεωτρήσεων, πρ/σμού 10.000 € ( Α/Α 16)
 • Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Πολύκεντρου, πρ/σμού 5.000 €( Α/Α 17)
 • Συντήρηση δημοτικού φωτισμού, πρ/σμού 4.408,10 (υπόλοιπο έργου) (Α/Α9)
 • Ανόρυξη ερευνητικής αρδευτικής γεώτρησης(τ.δ. Εξω Μουλιανών), πρ/σμού 16.000 € ( Α/Α 22)
 • Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (τ.δ.Μυρσίνης) , πρ/σμού 2.000 € ( Α/Α 28)
 • Κατασκευή παιδικής χαράς (τ.δ.Μυρσίνης) , πρ/σμού 2.000 € ( Α/Α 29)
 • Κατασκευή δεξαμενής ομβρίων στη θέση Μονοκαρά για εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, πρ/σμού 8.000 € ( Α/Α 37)
 • Διαμόρφωση χώρου parking στη θέση Παναγιά (τ.δ.Τουρλωτής), πρ/σμού 4.000 € ( Α/Α 38)
 • Κατασκευή παιδικής χαράς στο Μόχλο, πρ/σμού 2.000 € ( Α/Α 41)
 • Διαμόρφωση parking Μόχλου, πρ/σμού 6.000 € ( Α/Α 42)

 

Β. Εγγράφει τα παρακάτω έργα:

 

 • Τσιμεντόστρωση οδών και κ.χ. οικισμών, πρ/σμού 12.000 €
 • Μεταφορά υλικού επίχωσης ΧΥΤΑ, πρ/σμού 4.000 €
 • Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων πόλης, πρ/σμού 12.000 €
 • Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων δημοτικού καταστήματος, πρ/σμού 23.558,19 €
 • Κατασκευή στεγάστρων και πάγκων γηπέδου Εξω Μουλιανών, πρ/σμού 3.000 €
 • Αθλητικό Κέντρο Σητείας (στίβος & γήπεδο ποδοσφαίρου) με ποσό 95.642,35 € βάσει της υποχρέωσης που έχει ο Δήμος να καταβάλλει από ίδιους πόρους το υπόλοιπο του ποσού της σύμβασης το οποίο δεν καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του προγρ/τος ΕΛΛΑΔΑ 2004 αλλά και του ποσού που έχει διατεθεί από την υπογραφείσα με τη Νομ.Αυτ/ση Λασιθίου προγραμματική σύμβαση.
 • Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στο δ.δ. Πισκοκεφάλου, με ποσό 4.145,83 € για αναθεωρήσεις και τοκοδοσία.

 

Θέμα 8ο. Εγκρίνει την υπ''αρ.175/07 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της επιχ/σης για το 2008 όπως αυτή περιλαμβάνεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Από την απόφαση αυτή απέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβάκης, Μεραμβελλιωτάκης, Συλλιγαρδάκης, Διαλυνάς, και Κοτσυφάκη για το λόγο που αναφέρουν στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Θέμα 9ο. Αποφασίζει να διαθέσει ποσό 65.000,00 € από τα τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομέ­νων λογαριασμών για κάλυψη δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Το παραπάνω ποσό δεν υπερβαίνει το 50% των εισπράξεων αυτών σύμφωνα με το Ν.25/75.

Καθορίζει τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2008 στο Δήμο Σητείας, ως εξής :

 

Α. α) συντελεστή για τις οικίες 1,27 €/Μ2

β) συντελεστή για τα καταστήματα 2,54 €/Μ2

στις περιοχές του πρώην Δήμου,την παραλιακή ζώνη από Σητεία μέχρι οικισμό ΔΙΟΝΥΣΟ (περιοχής Ανάλουκα) και στα ξενοδοχεία άνω των 50 κλινών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή (δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου δηλ. αύξηση 3%

 

Β. α) συντελεστή 0,82 €/Μ2 για τις οικίες

β) συντελεστή 1,64 € /Μ2 για τα καταστήματα που βρίσκονται στα δημοτικά διαμερίσματα (έκπτωση 35% σε σχέση με την περ.Α) λόγω μειωμένων υπηρεσιών.

 

Γ. τέλος καθ/τας στη Λαϊκή αγορά σε 7,00 € για τους παραγωγούς και 20,00 € για τους εμπόρους ανά συμμετοχή.

 

Δ. Για τους μη στεγασμένους (ηλεκτροδοτούμενους και μη) χώρους στο 1/2 του συντελεστή που ισχύει για τους στεγασμένους.

Ε. Για τα μη χρησιμοποιούμενα (κλειστά) ακίνητα επαγγελματικής

χρήσης (στεγασμένων και μη χώροι άνω των 1000μ2) τα οποία είναι ηλεκτροδοτούμενα και που αποδεδειγμένα παραμένουν κλειστά πάνω από ένα (1) χρόνο ορίζεται συντελεστής στο 1/2 του ισχύοντος για τους αντίστοιχους χρησιμοποιούμενους χώρους, από την ημέρα υποβολής σχετικής δήλωσης του υπόχρεου.

3)Η απόφαση αυτή ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της.

Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η υπ''αρ. 11/07 προγενέστερη που ελέγχθηκε με την υπ''αρ.700/08 όμοια της Δ/νσης Τ.Α & Δ/σης Λασιθίου.

 

Θέμα 10ο. Καθορίζει τα τέλη διαφημίσεων ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:

α. μέσα σε μόνιμα ή σταθερά ή προσωρινά & κινητά πλαίσια που τοποθετού­νται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους & κοινόχρηστους γενικά χώρους που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ

β. στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων & ανεγειρόμενων ή εγκατα-λελημμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών

γ. σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών ή αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων & γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.

δ. μέσα σε κατ/τα, κινηματογράφους, θέατρα & άλλους δημόσιους χώρους.

ε. σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών & στάσεων αναμονής επιβατών των αστικών & υπεραστικών συγκοινωνιών :

σε 0,23 € το τ.μ. εβδομαδιαίως.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς & για διαφημί­σεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες σε 46,96 € το τ.μ. ετησίως

β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους σε 23,47 € το τ.μ. ετησίως

γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα σε 9,39 € το τ.μ. ετησίως

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται εντός του έτους το διαφημιστικό μήνυμα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

 

Για διαφημίσεις που γίνονται σε κάθε τύπου οχήματα, τροχιοδρόμων δημό­σιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50 σε 0,94 € μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρη­σιμοποίησης.

 

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

Εξαιρούνται των παραπάνω τελών οι διαφημίσεις που γίνονται στις εφημε­ρίδες, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο & στη τηλεόραση, καθώς και αυτές που γίνονται από συλλόγους, σωματεία & σχολεία της πόλης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της.

Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η 24/99 προηγούμενη.

 

Θέμα 11ο. Καθορίζει το συντελεστή επιβολής φόρου για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακού καταναλωτού ρεύματος ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρεια του Δήμου μας, ως ακολούθως:

 

Α. για την περιοχή του πρώην Δήμου Σητείας, την παραλιακή ζώνη από Σητεία μέχρι οικισμό ΔΙΟΝΥΣΟ (περιοχής Ανάλουκα) και τα ξενοδοχεία άνω των 50 κλινών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του νέου Δήμου σε 0,30 € /Μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας.

 

Β. για τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου (δημοτικά διαμερίσματα) έκπτωση 30% του συντελεστή της Α περίπτωσης και διαμορφώνεται σε 0,21 € /Μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας. Η βεβαίωση και είσπραξη του ως άνω φόρου θα γίνεται από τη ΔΕΗ η οποία έχει αναλάβει την είσπραξη των τελών καθ/τας και φωτισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Ν.1080/80.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της.

Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η 9/07 προηγούμενη.

 

Θέμα 12ο. Τον καθορισμό των τελών άρδευσης, ως ακολούθως:

 • Αξία κυβικού 0,25 €
 • Αξία κυβικού ΔΕΥΑΣ 0,14
 • Αξία ώρας 6,10
 • Αξία στρεμματικών ελιάς 11,50
 • Αξία στρεμματικών κήπων 23,00
 • Πάγιο υδρομέτρων 6,90
 • Τέλος σύνδεσης σε ελαιόδενδρα 2,30
 • Τέλος σύνδεσης σε κήπους-αμπέλια (με ελάχιστη χρέωση μισό στρέμμα) 46,00
 • Τέλος σύνδεσης για αγροικίες 23,00

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της.

Από την ημερομηνία αυτή καταργείται η 12/07 προηγούμενη.

 

Θέμα 13ο. Εγκρίνει τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση γραφείων και υπηρεσιών του Δήμου.

Η διαδικασία μίσθωσης θα γίνει από τη Δημ. Επιτροπή με βάση

τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.

Θέμα 14ο. Εγκρίνει την επιχορήγηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ με το ποσό των 35.000,00 € για την κάλυψη αναγκών του.