26/02/2007, Διευκρίνιση αναφορικά με το δημοσίευμα της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

13/04/2007 13:10  -  1103 αναγνώσεις

Αναφορικά με το δημοσίευμα της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ στο φύλλο της 22/2/2007 και στη στήλη «Του κύκλου τα γυρίσματα» σχετικά με το έργο της αποχέτευσης Αχλαδίων, επιθυμούμε προς αποκατάσταση της αλήθειας να διευκρινίσουμε τα εξής :

  1. Η μελέτη του έργου είχε ανατεθεί από το Δήμο το έτος 2001 και είχε ολοκληρωθεί το έτος 2002, όταν και τότε είχαμε την ευθύνη της διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων, κάτι που αποδεικνύει το ζωηρό ενδιαφέρον μας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
  2. Το έργο είχε προταθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή και είχε προενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, πλην όμως η Τεχνική επιτροπή του Νομού που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του προγράμματος δεν προχωρούσε στην οριστική ένταξή του ούτε και στην έκδοση άδειας δημοπράτησης εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε καθορισμός αποδέκτη των εκροών ούτε και σχετική μελέτη και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Τα περί «ενταγμένου έργου» και μάλιστα με την προοπτική της «άμεσης έναρξης της υλοποίησής του» που αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα, ελέγχονται τουλάχιστον ως ανακριβή. Αντίθετα εμείς από την πλευρά μας προχωρώντας με ορθολογικό προγραμματισμό, προτείναμε στην τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ την ένταξη τόσο της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, όσο και τη μελέτη κατασκευής εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων. Με την ολοκλήρωση των 2 αυτών απαραίτητων μελετών, το έργο θα καταστεί ώριμο για χρηματοδότηση από το Δ'' ΚΠΣ στο οποίο τέτοιου είδους δράσεις είναι απόλυτα επιλέξιμες. Μάλλον λοιπόν θα πρέπει να μας επαινέσουν παρά να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι των Αχλαδίων για τις ενέργειές μας.
  3. Θα διέφυγε ίσως (;) της προσοχής του συντάκτη του δημοσιεύματος το γεγονός ότι η απόφαση για την τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ δεν ελήφθη από το Δήμαρχο προσωπικά, αλλά από το Δημοτικό συμβούλιο το οποίο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ σχετικά και μάλιστα υπερψηφίστηκε και από δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας που ανήκαν στην παράταξη του κ. Τσικαλάκη, κάτι που καταδεικνύει ότι και εκείνοι αναγνώρισαν ότι η προηγούμενη κατανομή ήταν - αν μη τι άλλο - λανθασμένη.

Τέλος, δηλώνουμε για ακόμη μια φορά ότι είμαστε στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης (γραπτών και ηλεκτρονικών) για την παροχή οποιασδήποτε πληροφόρησης για κάθε θέμα του Δήμου, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ελλιπούς ή αναληθούς ενημέρωσης των συμπολιτών μας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ