26/02/2007, Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

13/04/2007 13:03  -  1140 αναγνώσεις

 

Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26-02-2007

 

 1. 1. Αποφασίζει Ομόφωνα τη θεσμοθέτηση μιας θέσης στον οργανισμό του Δήμου πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΤΕΙ οποιασδήποτε ειδικότητας
 2.  

 3. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Τ.Δ. Σταυρωμένου, πρ/σμού 30.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 4.  

 5. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων, πρ/σμού 20.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 6.  

 7. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δ.δ. Μέσα Μουλιανών, πρ/σμού 21.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 8.  

 9. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δ.δ. Μέσα Μουλιανών, πρ/σμού 21.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 10.  

 11. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή στίβου 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας, πρ/σμού 110.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 12.  

 13. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος Αχλαδίων, πρ/σμού 100.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.
 14.  

 15. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Ανάπλαση οικισμού Τουρλωτής, πρ/σμού 130.000,00 € με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπ''αρ. 128/2006 απόφαση της Δ.Ε. (ελέγχθηκε με την 8150/06 πράξη της Δ.Τ.Α.Δ.Λ.) και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες.
 16.  

 17. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση νέου νεκροταφείου Σητείας, πρ/σμού 50.000,00 € με απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση) σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην υπ''αρ. 113/2006 απόφαση της Δ.Ε. και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες.
 18.  

 19. Ανακαλεί την υπ''αρ.232/06 απόφαση με την οποία τροποποιείται η κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης στην κεντρική πλατεία και τους γύρω δρόμους και εγκρίνει την ανάθεση τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης στον αρχικό μελετητή αυτής κ. Ιωάννη Φραγκάκη.
 20.  

 21. Εγκρίνει την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης περιοχής ΚΟΚΚΙΝΑ, όπως εκπονήθηκε από το Μελετητικό Γραφείο του κ. Στ. Καναβάκη και εγκρίθηκε με την υπ''αρ.161/02 απόφαση του Δ.Σ. Επίσης εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης αυτής όπου απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του Σ.Π. περιοχής ΚΟΚΚΙΝΑ σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.
 22.  

 23. Απορρίπτει το αίτημα της εταιρείας ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας στη θέση ΟΡΜΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ του Δήμου μας.
 24.  

 25. Εγκρίνει τη συνέχιση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του σχολικού κτιρίου και του περιβάλλοντα αυτού χώρου που βρίσκεται στο τοπικό διαμέρισμα Εξω Μουλιανών, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ που αποτελεί Εταιρεία Αστική μη Κερδοσκοπική, μέχρι 25-11-2013 προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία σε αυτό Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Λασιθίου (Παράρτημα Κρήτης) και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση παραχώρησης.
 26.  

 27. Αποφασίζει τη μη παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου (κεντρική πλατεία) του τοπικού διαμερίσματος Ρ.Εκκλησιάς σε ιδιοκτήτες κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, αλλά την ελεύθερη διάθεσή του στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.
 28.  

 29. Συγκροτεί επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων στο Δήμο Σητείας αποτελούμενη από τους :
  • Παντελάκη Παύλο, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο
  • Σπυριδάκη Στέλιο, δημοτικό σύμβουλο
  • Μαυρή Πηνελόπη, διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Σητείας
  • Καρελλά Αθανάσιο, πρόεδρο συλλόγου ιδιοκτητών ΤΑΧΙ
  • Αναγνωστάκη Νίκο, ιδιοκτήτη σχολής οδηγών
  • Τζουμάκα Ιωάννη, συντ/χο αστυνομικό
  • Παπαδάκη Γιάννη, πολιτικό μηχανικό
  • Περδικάκη Παντελή, υπάλληλο Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου

   

  Σκοπός της επιτροπής είναι να εξετάζει και να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων, στη σήμανση οδών, στη λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτ/των και γενικά σε κυκλοφοριακά ζητήματα του Δήμου.

   

 30. Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω μόνιμου προσωπικού που θα καλύψει κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου:
 31. - Μία θέση Κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, ειδικότητας χειριστών γκρέϊντερ (με αντίστοιχη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή γκρέϊντερ Ομάδα Ζ και Τάξη Γ).

  - Μία θέση Κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (καθαρίστρια

  δημοτικού καταστήματος) Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94 και με τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ.50/2001.