28/09/2007, Περίληψη απόφασης για το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

28/01/2008 13:13  -  1170 αναγνώσεις

Θέμα 1ον. Εγκρίνει την κοπή τεσσάρων δέντρων (πεύκα) που βρίσκονται μπροστά στο χώρο εισόδου του καταστήματος (μεταφορική εταιρεία) του κ. Τσαντάκη Σάββα, στην επαρχιακή οδό Σητείας-Πισκοκεφάλου, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα αντικατασταθούν από τον ενδιαφερόμενο σε παρακείμενο χώρο όπου δεν θα ενοχλούν, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Θέμα 2ον. Εγκρίνει τη χορήγηση νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ) πρ/σμού 849.890,00 € με Φ.Π.Α το οποίο εκτελείται από τον Ε.Δ.Ε κ. Ροβίθη Γεώργιο μέχρι 31/8/2008 σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Θέμα 3ον. Εγκρίνει τη χορήγηση νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολικής περαίωσης του έργου: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, πρ/σμού 1.180.565,00 € με Φ.Π.Α το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΝΤΖΙΛΑΚΗΣ μέχρι 31/12/2007 σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και προθεσμία τμηματικής περαίωσης - γήπεδο ποδοσφαίρου - μέχρι 30/10/2007.

Θέμα 4ον. Εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γεώτρησης Κρυών, προεκτιμούμενης αμοιβής 4.200,00 € πλέον Φ.Π.Α όπως αυτή εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο του κ. Τσουκνάκη Γεωργίου Χημικού Μηχανικού ΕΜΠ με έδρα στη Σητεία, κατόχου του υπ''αριθμ. 14136 μητρώου πτυχίου, τάξης Α στην κατηγορία 27.

Κρίνει τη μελέτη πλήρη από κάθε άποψη και επι­στημονικά σωστή αφού έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Θέμα 5ον. Κατανέμει ποσό 18.472,25 € στις παρακάτω Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών επισκευής -συντήρησης, ως ακολούθως:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΟΣΟ

1.

Ενιαίου Λυκείου

2.500,00

2.

1η Ενιαία (1ο-2ο Γυμνάσιο)

2.500,00

3.

2η Ενιαία (3ο Δημοτικό-3ο Νηπιαγ.)

2.472,25

4.

4η Ενιαία (ΤΕΕ - ΙΕΚ)

2.500,00

5.

5η Ενιαία (1ο Δημοτ.-6ο Νηπιαγ.)

2.500,00

6.

2ου Δημοτικού

2.000,00

7.

5ου Νηπιαγωγείου

2.000,00

8.

Πισκοκεφάλου

2.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

18.472,25

Θέμα 6ον. Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

- Μία θέση Κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (καθαρίστρια

δημοτικού καταστήματος) για χρονικό διάστημα δυο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 206 του Ν. 3584/07 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ''αρ. 31575/13-9-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Αναμορφώνει τον πρ/σμό του Δήμου τρέχοντος οικ.έτους, ως ακολούθως:

από το αποθεματικό μεταφέρει συνολικό ποσό 4.500,00 € και το εγγράφει στους παρακάτω Κ.Α. των εξόδων:

- Κ.Α 10-6041.002 ποσό 3.500,00 € για πληρωμή τακτικών αποδοχών εκτάκτων υπαλλήλων.

- Κ.Α 10-6054.001 ποσό 1.000,00 € για πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ επί αποδοχών εκτάκτων υπαλλήλων.

Θέμα 7ον. Εγκρίνει τη διοργάνωση ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης.

Σε βάρος του Κ.Α.00-6434.001 των εξόδων του πρ/σμού ψηφίζει το ποσό των 1.000,00 € για την πληρωμή δαπανών της ως άνω εκδήλωσης.

Θέμα 8ον. Τροποποιεί την παρ.Β περ.α της υπ''αρ.109/96 απόφασής του, ως ακολούθως:

Β. Σε ότι αφορά στην εμφάνιση των περιπτέρων ορίζει τα εξής:

- Να τοποθετούνται μόνο τρία ψυγεία (ένα παγωτών και δύο αναψυκτικών) σε κοινόχρηστο χώρο 5,00 μ2 γύρω από τα περίπτερα που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και 6,5 μ2 σε αυτά που βρίσκονται στις υπόλοιπες περιοχές, κατόπιν νόμιμης άδειας.

Οι τέντες δεν πρέπει να υπερβαίνουν σε εμβαδόν συνολικά τα 7,5 μ2 για τα κεντρικά περίπτερα και τα 9 μ2 στα περιφερειακά, ενώ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία (N.2946/01 , ΚΥΑ 52138/03 (ΦΕΚ 1788/03 τ.β).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ''αρ.109/96 προγενέστερη απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 188/00 μεταγενέστερη (ελέγχθηκε με την 5724/00 πράξη της Δ.Τ.Α.Δ.Λ.)

Θέμα 9ον. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ημερίδας - έκθεσης τροχαίας στα σχολεία (Δημοτικά και Γυμνάσια) του Δήμου από την Αστυνομική Δ/νση Λασιθίου και το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Σε βάρος του ΚΑ 00-6434.001 των εξόδων ψηφίζει πίστωση 1.500 € για την πληρωμή δαπανών συνδιοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης.

Θέμα 10ον. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού 3.000.00 € το οποίο θα κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας στον υπ''αρ.2341103053 Ειδικό λογ/σμό Αρωγής Πυρόπληκτων που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό ως εισφορά του Δήμου στην προσπάθεια που γίνεται πανελληνίως για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα ανακουφίσουν τους πληγέντες των φονικών πυρκαγιών.