29/06/2007, Περιλήψεις σημαντικότερων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

06/09/2007 12:58  -  1196 αναγνώσεις

 

Το ΔΣ αποφάσισε:

Θέμα 1ο. Να γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πρόταση της ΚΔ'' Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων για συμπληρωματική κήρυξη και οριοθέτηση Αρχαιολογικού χώρου στον Πετρά Σητείας.

 

Θέμα 2ο. Να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δεν υπάρχουν στην προμελέτη και τα οποία θα διασφαλίζουν την προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανόρυξη και λειτουργία τεσσάρων υδρογεωτρήσεων στις θέσεις ΣΩΠΑΤΑ και ΜΕΣΟΡΑΧΗ τ.δ. Σκοπής από την εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ.

 

Θέμα 3ο. α)Να αναθέσει απευθείας στη Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) την εργασία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ , πρ/σμού 15.000 € με Φ.Π.Α.

β) Να αναθέσει απευθείας στη Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ) την εργασία: Καθαρισμός - Λειτουργία Πολύκεντρου , πρ/σμού 20.000,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα 4ο. Να εγκρίνει την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στον οικισμό ΣΙΤΑΝΟΣ του τ.δ. Κατσιδονίου.

 

Θέμα 5ο. Να αναθέσει απευθείας τη μίσθωση του ακινήτου των Αφων Σφακιωτάκη που βρίσκεται στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, έκτασης 430 μ2 για τη στέγαση του δημοτικού καταστήματος.