29/10/2007, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

28/01/2008 15:44  -  1152 αναγνώσεις

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν ένα θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα  Κ.Ε.Ε. συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Επιπλέον  συμβάλλουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης. Τέλος  προωθούν την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Λασιθίου, αναμένεται να ξεκινήσει για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2007-2008  την υλοποίηση των εξής νέων εκπαιδευτικών επιμορφωτικά προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία.
  • Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Ευρωπαϊκή Ιστορία.
  • Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών - Στατιστικής.
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών.
  • Οικονομία - Διοίκηση-Επιχειρήσεις.
  • Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις.
  • Περιβάλλον-Πολιτισμός - Τουρισμός-Περιφερειακή Ανάπτυξη.
  • Ειδικά Προγράμματα Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού.
  • Πολιτισμός- Τέχνες- Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν μέχρι 2 προτιμήσεις με σειρά προτίμησης (1 και 2) από εκείνα που πραγματικά επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Τέλος τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων. Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων  για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Σητείας (Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 και Καποδιστρίου) και στο τηλέφωνο 28430-29820 και στο Δήμο Σητείας  στο τηλέφωνο 28433-40535.

                                                                 Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας