30/05/2007, Περιλήψεις αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2007 11:12  -  1239 αναγνώσεις

 

Θέμα 1ο. Το ΔΣ εγκρίνει τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής

ΚΟΛΟΝΕΛΟΥ. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε από τη γεωλόγο κ. Χαρά Μπράχου και έγινε στα πλαίσια επέκτασης του σχεδίου πόλης στην περιοχή αυτή.

Θέμα 2ο.Εγκρίνει τη διοργάνωση εκστρατείας καθαριότητας με παιδιά σχολικής ηλικίας, στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

 

Θέμα 3ο. Εγκρίνει την μετατόπιση δικτύων δημοτικού φωτισμού χαμηλής τάσης στην περιοχή ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ του Δήμου (έναντι Νοσοκομείου).

Θέμα 4ο. Καταρτίζει το Πρόγραμμα κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2007 το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα :

 

  ΕΡΓΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ

Κ.Α.

1.

Ανακατασκευή στίβου 1ου και 2ου Γυμνασίου 110.000 €

30-7326.001

2.

Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στις εγκαταστάσεις του σταθμού αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δήμου

25.000 €

 

30-7311.001

3.

Κατασκευή WC στο parking του Δήμου Σητείας 12.200 €

30-7311.010

4.

Επέκταση πρασίνου πόλης 6.000 €

35-7326.001

5.

Συντήρηση πρασίνου πόλης 5.500 €

35-7336.001

6.

Επέκταση πρασίνου οικισμών 5.000 €

35-7326.002

7.

Συντήρηση πρασίνου οικισμών 5.000 €

35-7336.002

8.

Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Σητείας 3.500 €

30-7412.004

9.

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού 15.000 €

20-7335.001

10.

Αγροτική Οδοποιία πόλης και τοπικών διαμερισμάτων 253.910 €

30-7323.003

11.

Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης γεωτρήσεων

50.000 €

 

25-7312.011

12.

Αποκατάσταση ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα 10.751 €

25-7336.001

13.

Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 40.000 €

25-7312.012

14.

Κατασκευή οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων 20.000 €

25-7311.001

15.

Περίφραξη δεξαμενών άρδευσης 5.000 €

25-7312.008

16.

Τοποθέτηση υδρομετρητών γεωτρήσεων 10.000 €

25-7312.001

17.

Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Πολύκεντρου 5.000 €

30-7321.001

18.

Αντικαταστάσεις φρεατίων πιεζόθραυσης τοπ.διαμ/των 5.000 €

25-7312.015

19.

Διανοίξεις -ασφαλτοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις οδών και κ.χ.(τ.δ. Αχλαδίων) 11.440 €

30-7323.005

20.

Τσιμεντοστρώσεις οδών τοπικού διαμερίσματος (Αγ.Γεωργίου)

10.000 €

30-7323.006

21.

Διαμόρφωση δημοτικού χώρου για Parking στην παλιά δεξαμενή (τ.δ. Εξω Μουλιανών)

2.500 €

30-7326.004

22.

Ανόρυξη ερευνητικής αρδευτικής γεώτρησης(τ.δ. Εξω Μουλιανών)

16.000 €

 

25-7312.005

23.

Επέκταση ηλεκτροφωτισμού προς δημοτικό σχολείο Σιτάνου

4.000 €

 

20-7325.002

24.

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νεκροταφείο (τ.δ. Κρυών).

6.880 €

 

45-7326.004

25.

Τσιμεντοστρώσεις -στηθαία οδών και κ.χ.(τ.δ.Λάστρου)

6.000 €

 

30-7323.008

26.

Διανοίξεις -τσιμεντοστρώσεις οδών (τ.δ.Μαρωνιάς)

8.000 €

30-7323.014

27.

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης (τ.δ. Μ.Μουλιανών)

21.000 €

30-7326.015

28.

Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (τ.δ.Μυρσίνης)

 

2.000 €

 

30-7326.017

29.

Κατασκευή παιδικής χαράς (τ.δ.Μυρσίνης)

2.000 €

30-7322.001

30.

Κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στο Αθλητικό Κέντρο (τ.δ. Πισκ/λου)

12.200 €

 

30-7311.008

31.

Τσιμεντόστρωση δρόμου από πλατεία Κ.Επισκοπής - Γκιρλή

10.000 €

 

30-7323.015

32.

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάνω από τον οικισμό του Αγίου Σπυρίδωνα (τ.δ. Πραισσού)

5.000 €

 

30-7326.018

33.

Δημοτική Οδοποιία (τ.δ. Ρ.Εκκλησιάς)

4.000 €

30-7323.013

34.

Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση Μέλισσες

26.549 €

25-7312.009

35.

Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης (τ.δ. Σταυρωμένου)

30.000 €

25-7312.010

36.

Συμπληρωματικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Σφάκας

12.200 €

30-7321.003

37.

Κατασκευή δεξαμενής ομβρίων στη θέση Μονοκαρά για εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων

8.000 €

 

25-7312.014

38.

Διαμόρφωση χώρου parking στη θέση Παναγιά (τ.δ.Τουρλωτής)

4.000 €

30-7326.010

39.

Δημοτική Οδοποιϊα (τ.δ.Τουρλωτής)

6.000 €

30-7323.010

40.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 (τ.δ.Τουρλωτής)

 

15.000 €

30-7326.008

41.

Κατασκευή παιδικής χαράς στο Μόχλο

2.000 €

30-7322.002

42.

Διαμόρφωση parking Μόχλου

6.000 €

30-7326.006

43.

Επισκευή δημοτικού καταστήματος (τ.δ. Χαμεζίου)

6.900 €

30-7331.001

44.

Επέκταση διαμόρφωση νεκροταφείου (τ.δ. Χαμεζίου)

6.000 €

45-7326.005

45.

Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

1.500 €

10-7133.003

46.

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου αλλοδαπών

4.000 €

10-7133.004

 

ΣΥΝΟΛΟ

836.030 €

 

 

Θέμα 5ο. Καταρτίζει πρόγραμμα κατανομής των αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας) που περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα :

  ΕΡΓΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ

Κ.Α.

47.

Εγκατάσταση προωθητικού μηχ/τος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου 25.720,68 €

25-7131.001

48.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

2.928 €

 

--

49.

Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής 3.451 €

25-7312.009

50.

Προμήθεια Η/Υ 11.000 €

10-7134.003

51.

Προμήθεια επίπλων και σκευών 1.500 €

30-7133.001

52.

Προμήθεια επίπλων και σκευών 23.000 €

10-7133.001

53.

Προμήθεια επίπλων και σκευών Πολύκεντρου 10.000 €

30-7133.002

54.

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού 2006 10.316,48 €

8113.004

55.

Μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Μόχλου 9.478,95 €

30-7412.003

56.

Δασική μελέτη πολιτιστικής διαδρομής Ρίχτη 3.570 €

30-7413.004

57.

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Κολονέλου 7.080,50 €

30-7413.006

58.

Δαπάνη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού Πετρά 4.949 €

30-7413.003

59.

Κατασκευή δρόμου Σκοπής- Ε.Ο -Ρίζας-Πισκ/λου 66.861,92 €

30-7323.004

60.

Κατασκευή σταθμού αυτ/των & μηχανημάτων Δήμου Σητείας Γ φάση

1.063,56 €

 

30-7311.007

61.

Κατασκευή WC Δήμου 12.200 €

30-7311.011

 

ΣΥΝΟΛΟ

193.116,09 €

 

Θέμα 6. Καταρτίζει πρόγραμμα κατανομής των αδιάθετων υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών (όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη εισήγηση της Οικ.Υπηρεσίας) που περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα :

  ΕΡΓΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ

Κ.Α.

62.

Εγκατάσταση προωθητικού μηχ/τος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου 25.720,68 €

25-7131.001

63.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

2.928 €

 

--

64.

Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής 3.451 €

25-7312.009

65.

Προμήθεια Η/Υ 11.000 €

10-7134.003

66.

Προμήθεια επίπλων και σκευών 1.500 €

30-7133.001

67.

Προμήθεια επίπλων και σκευών 23.000 €

10-7133.001

68.

Προμήθεια επίπλων και σκευών Πολύκεντρου 10.000 €

30-7133.002

69.

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού 2006 10.316,48 €

8113.004

70.

Μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης Μόχλου 9.478,95 €

30-7412.003

71.

Δασική μελέτη πολιτιστικής διαδρομής Ρίχτη 3.570 €

30-7413.004

72.

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Κολονέλου 7.080,50 €

30-7413.006

73.

Δαπάνη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού Πετρά 4.949 €

30-7413.003

74.

Κατασκευή δρόμου Σκοπής- Ε.Ο -Ρίζας-Πισκ/λου 66.861,92 €

30-7323.004

75.

Κατασκευή σταθμού αυτ/των & μηχανημάτων Δήμου Σητείας Γ φάση

1.063,56 €

 

30-7311.007

76.

Κατασκευή WC Δήμου 12.200 €

30-7311.011

 

ΣΥΝΟΛΟ

193.116,09 €

 

 

Επίσης καταρτίζει πρόγραμμα κατανομής πιστώσεων από τέλη σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

  ΕΡΓΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ

Κ.Α.

1 Αποπεράτωση κοινοτικού κατ/τος Αχλαδίων 55.975 €

30-7311.003

2 Ανόρυξη γεώτρησης Κρυών

110.000 €

 

25-7312.006

3 Μόνωση δεξαμενής άρδευσης στη Μαρωνιά 10.000 €

25-7312.013

4 Αγροτική οδοποιία πόλης & τ.δ. 38.090 €

30-7323.003

 

ΣΥΝΟΛΟ

214.065 €

 

Θέμα 7ο. Εγκρίνει την μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου εμβαδού 3.020 m2 από την εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού προς το Δήμο μας, σύμφωνα με την τιμή που θα προσδιοριστεί από τα αρμόδια όργανα ή τη δικαιοσύνη.

Θέμα 8ο.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5 Χ 5 τ.δ. Τουρλωτής, πρ/σμού 15.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 9ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής, πρ/σμού 30.000,00 € με ανοικτό διαγωνισμό και παραπέμπει το θέμα στη Δημαρχιακή Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα10ο. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: Καθαρισμός-ευπρεπισμός οδών πόλης και οικισμών, πρ/σμού 91.642,50 € με αυτεπιστασία του Δημάρχου τον οποίο και εξουσιοδοτεί για την υλοποίηση της παρούσης.

Θέμα 11ο. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έργων του Δήμου μας έτους 2007 και αναμορφώνει τον προυπολογισμό και εγγράφει τα παρακάτω έργα ως ακολούθως:

22. Συμπληρωματικές εργασίες στο δημοτικό σχολείο Σφάκας, με πρ/σμό 12.200,00 €

23.Αντικαταστάσεις φρεατίων πιεζόθραυσης τοπ.διαμ/των, με πρ/σμό 5.000,00 €

24. Κατασκευή WC Δήμου Σητείας, με πρ/σμό 12.200,00 €

25. Βελτίωση αγροτικών δρόμων, με πρ/σμό 12.200,00 €

26. Αποκατάσταση - Καθαρισμός τεχνικών ομβρίων σε δρόμους οικισμών,με πρ/σμό 12.200,00 €

Θέμα 12ο. Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω μόνιμου προσωπικού που θα καλύψει κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 592/05 τ.β):

 • Μία (1) θέση Κλάδου ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, ειδικότητας χειριστή:

  α) γκρέϊντερ 140 ΗΡ ( Ομάδα Ζ και Γ Τάξη).
  β) προωθητήρα γαιών 180 ΗΡ (Ομάδα Ε και Γ Τάξη)
  γ) εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB 90 ΗΡ (Ομάδα Β και Δ Τάξη)

  Αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος με όλα τα πτυχία τότε θα προσληφθεί αυτός που έχει τα περισσότερα.
 • Μία (1) θέση Κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος Α ειδικότητας 1ης κατηγορίας και Γ ειδικότητας 1ης κατηγορίας.
 • Δυο (2) θέσεις Κλάδου ΔΕ Οδηγών με επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας για τα λεωφορεία του Δήμου.

  Τέσσερις (4) θέσεις Κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  (καθαριότητα)

 

Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94 και με τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ.50/01.

Θέμα 13ο. Εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων εταιρικής χρήσης έτους 2006 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ.) όπως αυτός εμφανίζεται αναλυτικά στην υπ''αρ.31/2007 απόφαση (6/14-05-2007 πρακτικό του Δ.Σ.) της ως άνω επιχείρησης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Θέμα 14ο.Κατανέμει ποσό 18.472,25 € στις παρακάτω Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών επισκευής-συντήρησης, ως ακολούθως:

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ο Σ Ο

1. Ενιαίου Λυκείου

1.900,00

2. 4η Ενιαία (ΤΕΕ - ΙΕΚ)

1.900,00

3. 1ου Νηπιαγωγείου

1.000,00

4. 2ου Νηπιαγωγείου

600,00

5. 5ου Νηπιαγωγείου

600,00

6. Πισκοκεφάλου

3.900,00

7. Σκοπής

3.000,00

8. Σφάκας

3.000,00

9. Τουρλωτής

1.572,25

10. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

1.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

18.472,25

 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να αποδώσει τα παραπάνω ποσά στις ως άνω Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

 

Θέμα 15ο. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στους παρακάτω επιχειρηματίες:

 • Κιουπάκη Νικόλαο του Κων/νου σε κατάστημα που βρίσκεται στην
  οδό Θερίσσου 26 στη Σητεία
 • Σ.Βατσάκη - Δ.Πανταζή Ο.Ε. σε κατάστημα που βρίσκεται στην
  οδό Β.Κορνάρου 113 στη Σητεία

  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την έκδοση των σχετικών αδειών επ'' ονόματι των ενδιαφερόμενων.

Θέμα 16ο. Συγκροτεί επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας στο Δήμο Σητείας αποτελούμενη από τους :

 • Θαλασσινό Γιάννη, γιατρό, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο
 • Δελημπαλταδάκη Γιώργο, γιατρό, δημοτικό σύμβουλο
 • Συλλιγαρδάκη Σταύρο, φαρμακοποιό, δημοτικό σύμβουλο
 • Σπυριδάκη Νίκο, γιατρό
 • Κακουλίδη Αντώνη, γιατρό
 • Καστρίτη Μάνο, οδοντίατρο
 • Θεοδώρου Δώρο, κτηνίατρο
 • Καναβάκη Νίκο, κτηνίατρο
 • Μπουρμπουράκη Σπύρο, φυσικοθεραπευτή
 • Βουγιουκλάκη Κων/νο, νοσηλευτή
 • Αυγουστινάκη Αννα, υπάλληλο ΤΑΞΥ
 • Σαββιδάκη Νίκο, γεωπόνο
 • Γαλετάκη Πόπη, υπάλληλο ΙΚΑ
 • Τσαγκαράκη Μαρία, κοινωνιολόγο
 • Χριστοπούλου Μαρία, καθηγήτρια Αγγλικών

Σκοπός της επιτροπής είναι να ασχολείται με την υγεία και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας του Δήμου, να επεξεργάζεται θέματα σχετικά με την κοινωνική πολιτική του Δήμου, να καταγράφει τα προβλήματα και να συνεργάζεται με συναρμόδιους φορείς με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των εχόντων ανάγκη πολιτών και να εισηγείται σχετικά στο συμβούλιο.

 

Θέμα 17ο. Συγκροτεί επιτροπή περιβάλλοντος και αγροτικών θεμάτων στο Δήμο Σητείας αποτελούμενη από τους :

 • Βακόντιο Μανώλη, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο
 • Διαλυνά Νίκο, δημοτικό σύμβουλο
 • Παπαδάκη Γιάννη, συντ/χο δημοτικό υπάλληλο
 • Σαββιδάκη Νίκο, γεωπόνο
 • Χλουβεράκη Εμμ. Δ/ντή Ε.Α.Σ.
 • Δανδουλάκη Βαγγέλη, Γραμ.Συν/σμού Αχλαδίων
 • Φουντουλάκη Ιωάννη, Πρόεδρο Συν/σμού Χαμεζίου
 • Αϊβαλιώτη Μανώλη, βιοκαλλιεργητή
 • Μιχελάκη Εμμ. Πρ/νο Δ/νσης Γεωργίας
 • Μπελιμπασάκη Βαγγέλη, γεωπόνο
 • Τσικαλάκη Πέτρο, γεωπόνο
 • Αρχατζικάκη Νικηφόρο, γεωπόνο - αγρότη
 • Βακόντιο Ηλία, αγρότη
 • Μαγκώνη Ιωάννη, αγρότη
 • Γαϊτανάκη Αντώνη, αγρότη.

Σκοπός της επιτροπής είναι να ασχολείται με θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και θέματα που αφορούν τον αγροτικό χώρο (άρδευση, δακοκτονία, καταστροφές από θεομηνίες κ.λ.π) και να εισηγείται σχετικά στο συμβούλιο.

 

Θέμα 18ο. Συγκροτεί επιτροπή καθαριότητας και πρασίνου στο Δήμο Σητείας αποτελούμενη από τους :

 • - Τσιφετάκη Μανώλη, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο
 • - Πρωτογεράκη Μιχάλη, δημοτικό σύμβουλο
 • - Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλο
 • Παντελάκη Παύλο, δημοτικό σύμβουλο
 • Δανδουλάκη Γιάννη, γεωπόνο
 • Σαββιδάκη Νίκο, γεωπόνο
 • Βουγιουκλάκη Κων/νο, νοσηλευτή
 • Τσιμιτάκη Γιάννη, συντ/χο ΟΤΕ
 • Γραμματά Νίκο, συντ/χο δημοτικό υπάλληλο
 • Φιλιππάκη Ματθαίο, Πρ/νο Καθαριότητας Δήμου
 • Συκιανάκη Αντώνη, υπάλληλο Δήμου.

Σκοπός της επιτροπής είναι να ασχολείται με θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καθαριότητα της πόλης, τη συντήρηση και επέκταση του πρασίνου και τη λειτουργία των Σφαγείων και θα εισηγείται σχετικά στο συμβούλιο.

Θέμα 19ο. Εγκρίνει την εκμίσθωση των παρακάτω βοσκοτόπων που βρίσκονται στο τοπικό διαμέρισμα Λάστρου συνολικής έκτασης 2.430,5 στρεμμάτων τους οποίους χαρακτηρίζει « περίσσευμα » βοσκής :

 • ΚΑΨΑΣ 310 στρεμ.
 • ΒΙΓΛΑ 2 στρεμ.
 • ΦΑΡΑΓΓΙ 37 στρεμ.
 • ΣΠΑΘΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 1.970 στρεμ.
 • ΜΟΝΟΚΑΡΑ 76 στρεμ.
 • ΑΡΚΑΛΙΕΣ 500 τ.μ.
 • ΜΕΣΑΚΗ ΚΟΡΦΗ 35 στρεμ.

Εγκρίνει τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στον οικισμό ΜΟΧΛΟΣ για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Παραπέμπει το θέμα στην Δημαρχιακή Επιτροπή για τις παραπέρα ενέργειες.