30/10/2007, Τοπικά Συμβούλια Νέων

28/01/2008 15:51  -  1154 αναγνώσεις

Ενημερώνουμε όλους τους νέους και τις νέες ,δημότες του Δήμου μας, ηλικίας 15-28 ετών, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής τους στο Μητρώο Νέων του Δήμου για να συμμετέχουν στις εκλογές ανάδειξης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων. Οι εγγραφές γίνονται στα γραφεία του ΚΕΠ Σητείας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ξενικάκης Ιωάννης τηλ . 2843029820)

Τι είναι τα Τοπικά Συμβούλια Νέων ?

Tα Τοπικά Συμβούλια Νέων, είναι δομές ενεργητικής συμμετοχής των νέων που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που αφορούν τους νέους, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Αποτελούν το συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις σε τομείς του επαγγελματικού προσανατολισμού, της απασχόλησης, της πληροφόρησης, του ελεύθερου χρόνου. Yπάρχουν και λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπουν στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Μέσω της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, επιτυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών και η προβολή των αναγκών των νέων. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συντελούν και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού φέρνουν σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς.

Έτσι οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων, συζητούν τα προβλήματα των νέων και δρουν μαζί με τους νέους - και όχι μόνο για αυτούς. Τους βοηθούν αποτελεσματικά να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στην καθημερινή τους ζωή, με σκοπό να ολοκληρωθούν ως πολίτες.

Πώς μπορώ να συμμετέχω;

Για να συμμετέχεις στα Τοπικά Συμβούλια Νέων πρέπει να είσαι από 15 έως 28 ετών και να είσαι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας.

Έπειτα:

  • Κάνεις αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητά σου για να γραφτείς στο Μητρώο Νέων.
  • Παίρνεις μέρος στις εκλογές για να εκλέξεις τα μέλη ή να εκλεγείς εσύ ο ίδιος / ίδια ως ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Νέων. Το Συμβούλιο Νέων μπορεί να είναι από Πενταμελές έως Ενδεκαμελές, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητάς σου και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
  • Εάν εκλεγείς μέλος του Συμβουλίου, ψηφίζεις στην πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία.
  • Σε κάθε περίπτωση, παίρνεις μέρος στις Δημόσιες συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων για να εκφράσεις τις απόψεις και τα θέματα που σε αφορούν. Μέσω του Προέδρου του, το Συμβούλιο Νέων θα προωθήσει όλες τις απόψεις, τα θέματα και τα ενδιαφέροντα των νέων της περιοχής στις συνεδριάσεις του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

                                                                        Ο Αντιδήμαρχος Σητείας

                                                                          Τσιφετάκης Εμμανουήλ