31/12/2007, Δημοτικό Συμβούλιο

29/01/2008 15:20  -  1173 αναγνώσεις

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με κύριο θέμα συζήτησης το Τεχνικό πρόγραμμα 2008 και την τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του 2008-2009.

Το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε ομόφωνα, περιλαμβάνει 25 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.126.000,00€ ενώ για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του έτους 2008-2009 στο οποίο μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Διαλυνάς Νίκος περιλαμβάνει 14 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.275.000,00€.

Τα έργα αυτά για το έτος 2008 είναι:

 • Ανάπλαση κόμβου Πλατανάρια 200.000,00€
 • Οδοποιία πόλης &οικισμών 288.960,27€
 • Προμήθεια προωθητήρα γαιών 60.000,00€
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Σφάκας 108.000,00€
 • Αξιοποίηση γεώτρησης Κρυών 160.000,00 €
 • Ανόρυξη γεώτρησης Έξω Μουλιανών 100.000,00€
 • Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση <<Μέλισσες>> Σκοπής 130.010,00€

Ενώ για το έτος 2009 είναι:

 • Βελτιώσεις-συμπληρώσεις Νεκροταφείων Δήμου Σητείας 130.000,00€
 • Οδοποιία πόλης &οικισμών -Β΄φάση 358.960,27€
 • Αντικαταστάσεις τμήματος Δικτύου ύδρευσης πόλεως Σητείας 100.000,00€
 • Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Σητείας 300.000,00€
 • Ανόρυξη Γεώτρησης Μέσα Μουλιανών 120.000,00€
 • Ανόρυξη Γεώτρησης Λάστρου 100.000,00€
 • Βελτίωση συνθηκών Ύδρευσης &Αποχέτευσης οικισμού Μόχλος 121.357,00€

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοπράτηση ανόρυξης γεώτρησης Κρυών προϋπολογισμού 165.883,00€ καθώς επίσης και τη συμμετοχή του Δήμου στο διαδημοτικό σύστημα Υγείας και πρόληψης μαζί με άλλους Δήμους της χώρας, προκειμένου να προωθηθούν κοινές δράσεις σε θέματα υγείας.

                                                                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ