07/02/2007, Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

13/04/2007 12:07  -  1130 αναγνώσεις

Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 07-02-2007

 

1. Μετά την παραίτηση του κ. Ανδρουλιδάκη Παντελή και του κ. Τζίφα Αποστόλου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη σύσταση του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου ως εξής:

 

TAKTIKA MEΛΗ

Κοσμαδάκης Γιάννης, πρόεδρος

Ζαμπετάκης Δημήτρης, αντιπρόεδρος

Λογκάκη-Κοτσυφάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος

Γιαννακάκη Μαρία, δημοτική σύμβουλος

Κοζυράκης Νίκος, δημότης

Βιτσεντζάκη Ορφανουδάκη Ελένη, δημότης

Αβραμάκη-Θαλασσινού Μαρία, δημότης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ MEΛΗ

Ζερβάκη Κατερίνα, δημοτική σύμβουλος,

Ξενικάκης Αντώνης, δημοτικός σύμβουλος

Ζερβάκης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος

Διαλυνάς Νίκος, δημοτικός σύμβουλος

Χριστοπούλου Μαρία, δημότης

 

2. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της υπ''αρ.7/07 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ που αφορά στην τιμολογιακή πολιτική της επιχ/σης για το 2007 με τις τροποποιήσεις των παρ. 1α, 1β και 12 όπως προτάθηκαν από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης.

 

3. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του πρ/σμού του Δήμου από διάφορες πηγές και τη λήψη δανείου για την εξυπηρέτηση των ήδη υφισταμένων δανείων και για χρηματοδότηση των δράσεων του Δήμου και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό.