08/03/2007, Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

13/04/2007 13:22  -  1197 αναγνώσεις
Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 8-03-2007

 

 1. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού κ. Βουλγαράκη στο νομό, κατά την οποία αγνοήθηκε επιδεικτικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν προσκλήθηκε για να εκφράσει τις θέσεις των τοπικών κοινωνιών για τα ζητήματα του Υπ. Πολιτισμού: «Το ΔΣ του Δήμου Σητείας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να διαμαρτυρηθεί έντονα για την αντιδεοντολογική και πολιτικά προκλητική ενέργεια του Υπουργού Πολιτισμού να αγνοήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φιμώνοντας έτσι τους φορείς της να εκφράσουν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, γεγονός που υποβαθμίζει το ρόλο των Δήμων και πλήττει τους δημοκρατικούς θεσμούς.Η απλή αναφορά στην προσπάθεια ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ δεν ικανοποιεί τους πολίτες του Λασιθίου, αφού ξέρουμε όλοι ότι οι διαδικασίες ένταξης ανήκουν σε θεσμικούς φορείς, αλλά και γιατί αυτά που είχαν εξαγγελθεί στο παρελθόν δεν υλοποιήθηκαν.Η υπεκφυγή στο αίτημα του Νομάρχη να χρηματοδοτηθούν τα αθλητικά έργα του νομού αλλά και οι γενικόλογες διακηρύξεις που αφορούν το Μουσείο και την ΚΑΖΑΡΜΑ δεν μας ικανοποιούν, γι'' αυτό και διαμαρτυρόμαστε θεωρώντας τον τρόπο οργάνωσης της όλης επίσκεψης ως πολιτικά λαθεμένης και απαξιωτικής για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό που ζητούμε κάθε φορά από τις κυβερνήσεις είναι καθαρές διαδικασίες και αποτέλεσμα, όχι ανέξοδες υποσχέσεις.»
 2.  

 3. Στηρίζει την επένδυση που προγραμματίζει η Αγγλική εταιρεία LOYALWARD με το ίδρυμα « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ » στη μοναστηριακή περιουσία της Μονής Τοπλού.Στο τμήμα αυτό της απόφασης μειοψηφεί η δημοτική σύμβουλος κ. Γιαννακάκη.

 4. Ζητά από την κυβέρνηση να αντιπαρέλθει τα όποια εμπόδια πιθανόν υπάρξουν στην προσπάθεια υλοποίησης του έργου.Στο τμήμα αυτό της απόφασης μειοψηφούν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβάκης, Μεραμβελλιωτάκης, Διαλυνάς, Λογκάκη, Σαββόπουλος, Σπυριδάκης Συλλιγαρδάκης και Γιαννακάκη.
 5.  

 6. Εγκρίνει την εκτέλεση των παρακάτω έργων: Συντήρηση δημοτικού φωτισμού, πρ/σμού 20.000,00€, κατασκευή συμπληρωματικών υποδομών στις εγκαταστάσεις του σταθμού αυτ/των και μηχ/των Δήμου Σητείας, πρ/σμού 25.000,00 €, Αγροτική Οδοποιία πόλης & τοπικών διαμερισμάτων, πρ/σμού 292.000,00 €. Τα παραπάνω έργα θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία του Δημάρχου τον οποίο το ΔΣ εξουσιοδοτεί για την υλοποίηση τους.
 7.  

 8. Λήψη απόφασης επί μελετών οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ (Παχειά Αμμος-Αγκαθιάς). Για το θέμα αυτό το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα:
  • Η ταχύτητα μελέτης, σε κανένα σημείο της οδού δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 80 km/h.
  • Η διατομή της οδού, θα πρέπει σε όλο το μήκος της νέας χάραξης να διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα και τοιχίο ασφαλείας.
  • Το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει εξ'' αρχής την υλοποίηση του διπλού κλάδου και όχι της μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση αρχικά και την προσθήκη της δεύτερης λωρίδας ανά κατεύθυνση αργότερα.
 9. α) Γνωμοδοτεί υπέρ της λύσης της « ορεινής χάραξης » η οποία εξυπηρετεί κυκλοφοριακά το σύνολο των οικισμών του Δήμου με τις παρακάτω επισημάνσεις:

  β) Ζητά την άμεση υλοποίηση της ανατολικής παράκαμψης της πόλης, για την οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

   

 10. Λήψη απόφασης σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου:
  • Να προτείνει την εγκατάσταση του υποσταθμού (630 KVA COMPACT) της Δ.Ε.Η στο χώρο που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του λιμανιού (στην αρχή του παραλιακού πεζόδρομου, όπου ήταν παλαιότερα το σπιτάκι του πελεκάνου).
  • Να υποδείξει στη Δ.Ε.Η την τήρηση των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων κατά την εκτέλεση του έργου: Υπογείωση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας:
  • Να ξεκινήσει άμεσα και κατά προτεραιότητα η κατασκευή του τμήματος του έργου της οδού Καραμανλή (από κεντρική πλατεία έως κτίριο ΤΕΚ) που έχει ελάχιστα εμπόδια και μπορεί να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
  • Το τμήμα του έργου της οδού Βενιζέλου από κεντρική πλατεία έως Τελωνείο, το οποίο έχει πολλά εμπόδια (πλακοστρώσεις, ψηφιδωτά, δίκτυα ύδρευσης & αποχέτευσης κλπ.), να κατασκευαστεί μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου (Οκτώβριος) αφού εξασφαλιστεί η συνεχής ομαλή λειτουργία και ρευματοδότηση των καταστημάτων. Η στάθμη τοποθέτησης των δικτύων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην επιφάνεια, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με τη διασταύρωσή τους με άλλα δίκτυα υποδομής (ύδρευση - αποχέτευση).
  • Να εξασφαλιστεί η έντεχνη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και πεζοδρόμων.
  • Πριν την έναρξη της κατασκευής θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το σύνολο των απαιτουμένων υλικών για την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να παραμένουν ανοικτές τομές.
  • Να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεννόηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων.
  • Πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου να υποβληθεί, προς έγκριση, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του έργου.

 11. Υπογείωση δικτύων της ΔΕΗ.

  Το ΔΣ για το θέμα αυτό αποφάσισε ομόφωνα.

 12. Πρόταση έργων για τον προγραμματισμό Σχολικής στέγης περιόδου 2008-2012.
  • Κατεδάφιση παλαιάς πτέρυγας και κατασκευή νέας(διοικητήριο - διδακτήρια) στο συγκρότημα του Τ.Ε.Ε Σητείας. Υπάρχει έκθεση προσεισμικού ελέγχου από αρμόδια επιτροπή, η οποία διαπιστώνει σοβαρές ενδείξεις δομικής τρωτότητας των παλαιών κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί προ τεσσαρακονταετίας περίπου.
  • Κατασκευή νέου συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου Σητείας δυναμικότητας 600 μαθητών Το 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σητείας στεγάζονται σε συγκρότημα παλαιών κτιρίων (ένα κτίριο της δεκαετίας του 1930, ένα κτίριο της δεκαετίας του 1970 και ένα κτίριο της δεκαετίας του 1980), χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές της σχολικής στέγης (εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , κλειστοί χώροι άθλησης κ.λ.π), και ήδη εδώ και πολλά χρόνια είναι ανεπαρκή για τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενούνται . Πρόθεση του Δήμου είναι στο εν λόγω συγκρότημα να στεγαστεί και το υπό ίδρυση Μουσικό Γυμνάσιο. Η απαιτούμενη γη θα εξασφαλιστεί με δαπάνη του Δήμου Σητείας .
  • Κατασκευή 12θέσιου 5ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας και Σχολείων Ειδικής Αγωγής Α/βάθ- μιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει οικόπεδο στη νέα επέκταση του Σχεδίου Πόλης στην περιοχή «Κολονέλο» Σητείας εκτάσεως 7 στρεμμάτων με την συγκεκριμένη χρήση.
  • Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο Τουρλωτής. Η προσθήκη θα γίνει σε οικόπεδο του Δήμου και σε επαφή με τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του Γυμνασίου. Για το έργο δε, υπάρχει έτοιμη μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας με προϋπολογισμό 140.000€(το έργο έχει προταθεί και στο Μέτρο 2.3 του Π.Ε.Π Κρήτης).
  • Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Πισκοκεφάλου. Υπάρχει έτοιμη μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου που αφορά την προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να καλυφθούν οι κτιριακές ανάγκες του Σχολείου. (Το έργο έχει προταθεί από τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Λασιθίου στο μέτρο 2.3 του Π.Ε.Π. Κρήτης).
  • Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και δύο αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. Η προσθήκη θα γίνει παραπλεύρως παλαιού διατηρητέου κτιρίου όπου στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, έχει δε συνταχθεί σχετική μελέτη από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Λασιθίου.
  • Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας. Το σχολείο λειτουργεί ως ολοήμερο. Για τις απαιτούμενες δε προσθήκες υπάρχει έτοιμη μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Λασιθίου.
  • Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στην οδό Θερίσσου. Για το έργο υπάρχει έτοιμη μελέτη ανέγερσης ισογείου Νηπιαγωγείου 260m2 με υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, προϋπολογισμού κατασκευής 350.000€.Το έργο έχει έτοιμη μελέτη η οποία έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας έχει δε ενταχθεί και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λασιθίου για το έτος 2007.
  • Προσθήκη κατ'' επέκταση στο 2ο Νηπιαγωγείο Σητείας. Υπάρχει έτοιμη προμελέτη του έργου η οποία έχει συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας και αφορά στην προσθήκη κατ'' επέκταση κτιρίου εμβαδού 80m2 στο οποίο περιλαμβάνονται χώροι υγιεινής, κουζίνα και αίθουσα διδασκαλίας.
  • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες της πόλης μας για Νηπιαγωγεία θα καλυφθούν περαιτέρω με το υπό ανέγερση Νηπιαγωγείο στο Ο.Τ 332 στην περιοχή «Κολονέλο», φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτ/σης Λασιθίου.

 13. Το ΔΣ ενέκρινε τα έργα που προτάθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και αφορούν:

 14. Αποφάσισε να καταθέσει στο Υπ. Δημόσιας Tάξης τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών αστυνόμευσης στην περιοχή της Σητείας:
  • Την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας με αξιωματικούς και ανακριτικούς υπαλλήλους.
  • Την ίδρυση αστυνομικού σταθμού στον αερολιμένα.
  • Την ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας.
  • Τη μελλοντική ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας.

 15. Συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου, διαδημοτικού χαρακτήρα, με την επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, όπως παρακάτω :
 16. Κουρουπάκης Νίκος, Δήμαρχος Σητείας, πρόεδρος

  Τσαβαλάς Δημήτρης, δημοτικός σύμβουλος Σητείας

  Συλλιγαρδάκης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος, μέλος

  Αθηναίος Ιωάννης, πρ/νος Λιμεναρχείου Σητείας, μέλος

  Χατζηνάκης Ιωάννης, Δήμαρχος Ιτάνου, μέλος

  Μπριλάκης Νίκος, δημοτικός σύμβουλος Ιτάνου, μέλος

  Ρελάκης Χριστόφορος, δημοτικός σύμβουλος Ιτάνου, μέλος

  Τσιφετάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Λεύκης, μέλος

  Αχλαδιανάκη Στεφανία, δημοτική σύμβουλος Λεύκης, μέλος

  Καλογεράκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Λεύκης, μέλος

  Δημούλας Γεώργιος, κάτοικος Σητείας