15/01/2007, Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο

13/04/2007 11:36  -  1237 αναγνώσεις
Περιλήψεις αποφάσεων για τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 15-01-2007

 

 1. Ανάκληση της 95/04 απόφασης παραχώρησης της εκμετάλλευσης του Parking στη ΔΕΠΟΤΑΣ και ελεύθερη χρήση του από τους πολίτες για αυτοκίνητα, εκτός από φορτηγά και λεωφορεία.
 2. Ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Δημαρχιακής επιτροπής
 4. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συγκρότηση των Διοικητικών
 5. Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 6.  

 7. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ), ως ακολούθως:
 8. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  • Κουρουπάκης Νίκος, Δήμαρχος, ως πρόεδρος
  • Βαζάκης Γιώργος, δημοτικός σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος
  • Σπυριδάκης Στέλιος, δημοτικός σύμβουλος
  • Αναγνωστάκης Γιώργος, εκπρόσωπος Ε.Α.Σ.
  • Δρετάκη Έστερ, εκπρόσωπος των εργαζομένων

   

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Πρωτογεράκης Μιχάλης, δημοτικός σύμβουλος
  • Συλλιγαρδάκης Σταύρος, δημοτικός σύμβουλος
  • Τζουμάκας Ιωάννης, δημότης
  • Συλλιγνάκης Μανώλης, εκπρόσωπος Ε.Α.Σ.
  • Κοϊνάκη Νικολέτα, εκπρόσωπος εργαζομένων

   

   

 9. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ) ως ακολούθως:
 10. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

   

  • Ξενικάκης Αντώνης, δημοτικός σύμβουλος, ως πρόεδρος
  • Τσαγκαράκη Μαρία, αντιπρόεδρος
  • Τσιφετάκης Μανώλης, δημοτικός σύμβουλος
  • Γιαννακάκη Μαρία, δημοτικός σύμβουλος
  • Βασαρμίδη-Ρεϊζη Ερωφίλη, δημότης

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Αχλαδιανάκης Γιώργος, δημότης
  • Τσαβαλάς Δημήτρης δημοτικός σύμβουλος
  • Κοτσυφάκη-Λογκάκη Δέσπω, δημοτική σύμβουλος
  • Χριστοπούλου Μαρία, δημότης
  • Καραβιτάκη Δέσπω, δημότης

   

 11. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των σχολικών επιτροπών.
 12.  

 13. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αναπροσαρμογή των τελών ηλεκτροδοτούμενων χώρων, φωτισμού - καθαριότητας και άρδευσης και ομόφωνα του πολιτικού γάμου.
 14.  

 15. Αποφασίστηκε ομόφωνα η ρύθμιση της εξόφλησης σε δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για οφειλές προς το Δήμο μας από κάθε είδους συμβάσεις μίσθωσης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως την 02.10.2006. Ο αριθμός των δόσεων ορίζεται στις είκοσι τέσσερις [24] άτοκες μηνιαίες