15-03-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

15/03/2017 08:25  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  κατεπείγουσα δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 15 ΜΑΡΤΙΟΥ   2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

1. Παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρωνιά προϋπολογισμού 100.000,00€ με Κ.Α. 30-7322.004

2. Πλακοστρώσεις οδών Τ.Κ. Πισκοκεφάλου και Πραισσού προϋπολογισμού 57.647,00 και Κ.Α. 30-7333.004

 

 Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τον λόγο ότι τα θέματα της πρόσκλησης έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα συζητηθούν  στις 16-03-2017 ημέρα Πέμπτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ