Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/8/2017

08/09/2017 12:37  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/8/2017