Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/8/2017

08/09/2017 12:34  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/8/2017