5-9-2019 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης προδιαγραφών

06/09/2019 07:51  -  1 αναγνώσεις

Απόφαση Δημάρχου έγκρισης προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την Υπηρεσία Πρασίνου»