26-6-2018 Απόφαση έγκρισης προδιαγραφων εργαλείων για τα συνεργεία του Δήμου

27/06/2018 10:48  -  1 αναγνώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ