26/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26/10/2015 15:29  -  297 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   26/10/2015

                                                                              Αρ.Πρωτ: 5844

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 30η Οκτωβρίου 2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  13:00 στο δημοτικό κατάστημα,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.  Λήψη απόφασης, για τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ.

2.  Έλεγχος της  έκθεσης του  Γ’ τριμήνου του έτους 2015 και υποβολή αυτής στο  Δημοτικό Συμβούλιο  Δ.Σ. –  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/σμού.

3. Έγκριση αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικονομικού  έτους 2015.

4. Λήψη απόφασης, για Ανατροπή  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή δεσμεύσεων  πιστώσεων Κωδικών  Αριθμών  εξόδων Κ.Α.Ε. του πρ/σμού  οικ. έτους   2015.

5.    Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.

6. Λήψη απόφασης για την εν μέρει τροποποίηση της υπ’. αρ. 44/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

7. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για συμμετοχή τους σε σεμινάρια Εισαγωγικής εκπαίδευσης.

8.  Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού  ακινήτου προς στέγαση Κοινωνικών Υπηρεσιών  και  Αρχείου  του Δήμου.

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές προς ανάδειξη αναδόχου για την  προμήθεια «Υλικών Δημοτικού Φωτισμού».

10.  Καθορισμός όρων του έργου «Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής»  πρ/σμού 352.000,00€, με ανοιχτό διαγωνισμό. Συγκρότησηεπιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, έγκριση και διάθεση  πίστωσης (Α.Α.Υ.).

11. Απευθείας ανάθεση Τοπογραφικών Μελετών που αφορούν :

α) Αποτύπωση περιφερικού δρόμου  Ξεροκαμάρες –Ε.Ο.

β)  Επανακαθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας οικισμού Μόχλου.

γ)  Καθορισμός γραμμών  αιγιαλού και παραλίας οικισμού   Γούδουρα.   Ψήφιση πίστωσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ.           

12. Απευθείας ανάθεση μελέτης « Στατική Έρευνα και Μελέτη  αποκατάστασης κτιρίου  ΕΠΑΛ Σητείας».  Ψήφιση πίστωσης (Α.Α.Υ.)

 13. Απευθείας ανάθεση μελέτης « Περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων διευθέτησης ρέματος Κολονέλου ».   Ψήφιση πίστωσης (Α.Α.Υ.)

 

                                                                             Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας