1/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

01/10/2015 12:34  -  324 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  1η  Οκτωβρίου 2015  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα με το παρακάτω θέμα  :

Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για τη « Μίσθωση Μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση δημοτικών & αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών & λοιπόν οχημάτων ».

  

                                                                           Ο Πρόεδρος της Ο.Ε


                                                                               Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας