11/11/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/11/2015 13:50  -  310 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   11/11/2015

Αρ.Πρωτ: 6135

 

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 16η Νοεμβρίου 2015  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα  14:00  στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικονομικού  έτους 2015.

2.   Λήψη απόφασης, για Ανατροπή  Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή δεσμεύσεων  πιστώσεων Κωδικών   Αριθμών  Εξόδων Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2015.

3.   Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή

4.  Έγκριση δαπανών  που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή που έχει χορηγηθεί στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες  του Δήμου  Σητείας  για το έτος 2015

5.  Καθορισμός όρων  διακήρυξης για την  διενέργεια  δημόσιου  ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτέλεσης της προμήθειας  καυσίμων και λιπαντικών  του Δήμου  Σητείας και των Νομικών του προσώπων

6.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού  έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών   επέκτασης δικτύων εξωτερικού  φωτισμού « εντός οικισμού Σταυρωμένου (οικία Ι.Μουλιανιτάκη) , ποσού 1.175,58 ευρώ  και αφορά στην τοποθέτηση 1 νέου στύλου Χ.Τ και 1  φωτιστικού σώματος - Απαλλαγή  υπολόγου  υπαλλήλου   ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

 
 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας