11/12/2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

11/12/2015 14:44  -  380 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   11/12/2015

Αρ.Πρωτ: 6590

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17η Δεκεμβρίου 2015  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

2.   Έγκριση αποφάσεων ανάληψης Υποχρέωσης Α.Α.Υ. και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2015.   

3.   Λήψη απόφασης, για Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή  δεσμεύσεων  πιστώσεων Κωδικών Αριθμών  Εξόδων του πρ/σμού οικ. έτους 2015.

4.   Καθορισμός όρων διεξαγωγής ηλεκτρονικού  διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ »  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή, συνολικού προϋπολογισμού  495.935,00  χωρίς ΦΠΑ.

 

                                                                           Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας