14/1/2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικομικής Επιτροπής

14/01/2015 15:01  -  444 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 16 Ιανουαρίου 2015  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – Καθορισμός όρων διεξαγωγής   ηλεκτρονικού  διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή, συνολικού προϋπολογισμού  495.935,00 €  χωρίς ΦΠΑ.

2.   Έγκριση πρακτικών  διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας,  προϋπολογισμού 499.850,00 € - Κατακύρωση αποτελέσματος.

3 .   Επιστροφή  παγίας προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Σητείας  και στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου  Σητείας έτους 2014  και απαλλαγή  υπολόγων  προέδρων Συμβουλίων και εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων .

4.    Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου  έτους 2014 και απαλλαγή υπολόγου  διαχειριστή .

5.   Παράσταση  Πολιτικής Αγωγής Δήμου στο Ποινικό Δικαστήριο  (Υπόθεση λεωφορείων).

 

                                                                        O  Πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

                                                                                   Τερζής Λεωνίδας

                                                                                  Αντιδήμαρχος Σητείας