21/12/2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής

21/12/2015 09:11  -  389 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   18/12/2015

Αρ.Πρωτ: 6701

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 22α  2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους 2015.

2.    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου προς διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην τ.κ. Παλαικάστρου.   

3.    Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου έτους 2015 και απαλλαγή υπολόγου  διαχειριστή.

 

 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                          Αντιδήμαρχος Σητείας