24/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/12/2015 10:11  -  370 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                Σητεία   24/12/2015

Αρ.Πρωτ: 6776

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την 30η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

2. Λήψη απόφασης για Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή  δεσμεύσεων πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους 2015.

3.  Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια « Μεγάλων Ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής ».

4. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων Δήμου Σητείας,  έτους 2015 και απαλλαγή των υπολόγων  διαχειριστών .

 
 

                                                                          Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                          Αντιδήμαρχος Σητείας