24/12/2015 Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

24/12/2015 12:23  -  441 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                          Σητεία 24-12-2015

Αρ.Πρωτ: 6777

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

-     Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Άλσος Χλουβεράκη.

-      Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών.

-      Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας.

-      Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

-      Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας.

2)    Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό αγροτικής οδού στην Αγ.Φωτιά ως δημοτικής.

3)    Λύση υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Σ για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή σηπτικού βόθρου στο Παρασπόρι.

4)    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης: Αποκαταστάσεις – Βελτιώσεις αθλητικών υποδομών Δήμου Σητείας στην Π.Ε. Λασιθίου-Γήπεδο Παλαικάστρου.

5)    Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο Δήμο, για το έτος 2016.

6)    Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έτος 2016.

7)    Αποδοχή ή μη του υπ’αρ. 1/2015 πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών.

8)    Ορισμός επιτροπών.

9)    Έγκριση 15ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

10) Διαγραφή οφειλών  του Δήμου προς τρίτους έτους 2009 και διαγραφή οφειλών λόγω αδυναμίας πληρωμής τους.

11) Διαγραφή οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. λόγω λάθους εγγραφής.

12) Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων Κ.Α. των εξόδων του πρ/σμού οικ.έτους 2015.

13) Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

14) Έγκριση πρ/σμού Μ.Α.Δ.Ε.Σ. οικ.έτους 2016.

15) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                               Νίκος Κοζυράκης