29/6/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

29/06/2015 11:38  -  358 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την  1η Ιουλίου 2015  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Έγκριση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, (Α.Α.Υ.) και διάθεση αυτών για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε βάρος των Κωδικών Αριθμών των εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.

2.    Άσκηση ή μη αναίρεσης για οικογενειακό επίδομα υπαλλήλων του Δήμου.

3.   Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη  μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας.

 4.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & μειοδοτικής δημοπρασίας την μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Σητείας.

 5.  Καθορισμός όρων διενέργειας φανερής προφορικής & μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση από το Δήμο ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση των κοινωνικών υπηρεσιών και Αρχείου του Δήμου.

 6.  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογ/σμού ενταλμάτων προπληρωμής, για επεκτάσεις εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

                                                                           Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

 

                                                                              Τερζής Λεωνίδας

                                                                         Αντιδήμαρχος Σητείας