3/12/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

03/12/2015 12:36  -  430 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                   Σητεία 3/12/2015

Αρ.Πρωτ: 6458

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1)   Έγκριση χρονικής παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του « Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων (Ο.Σ.Α.Α. περιοχή Ξεροκαμάρες ».

2)    Έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των παρακάτω έργων:

 -  Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων ( Ο.Σ.Α.Α. περιοχή Ξεροκαμάρες) .

 - Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών.

3)   Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας: Μεγάλα ενδημικά δέντρα για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, με πρόχειρο διαγωνισμό.

4)  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

5)   Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση και εκκαθάριση της ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ (ΛΕΥΚΗ Α.Ε.).

6)  Συζήτηση για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                       Νίκος Κοζυράκης