5/10/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05/10/2015 13:53  -  356 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων-υπηρεσιών:

   α.   Βελτίωση-εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας

   β.  Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας

   γ.  Ανάπλαση πλατείας και οδών οικισμού Ζάκρου – Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και  αποχέτευσης

   δ.  Ανάπλαση οδών οικισμού Παλαικάστρου - Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης

   ε.  Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης

   στ. Έρευνα και καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου Δημοτικού οδοφωτισμού.

2. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα των παρακάτω έργων:

   α.  Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

   β. Συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου και αύλειου χώρου Κρυών.

3.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιεράπετρας για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από οριοθέτηση, μικρών υδατορεμάτων περιοχής πολεοδομικής μελέτης Κουτσουρά- Μακρυγιαλού- Ανάληψης.

4.  Λήψη απόφασης για αποξήλωση παροχής δημοτικού φωτισμού.

5.  Έγκριση 10ης αναμόρφωσης πρ/σμού 2015.

6.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

7.  Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

8.  Έγκριση αγοράς οικοπέδου στον οικισμό της Δάφνης για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης.

9.  Διαγραφή οφειλών από Τ.Α.Π.

10.  Τροποποίηση συστατικής πράξης νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

11.  Ορισμός εκπροσώπων στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης" και το διακριτικό τίτλο "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ"

12.  Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο.

13.  Έγκριση απόφασης νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση  πρ/σμού.

14.  Έγκριση απόφασης νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση  πρ/σμού.

15.  Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων.

16.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διενεργήθηκαν με βάση τον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

 

                                                          Ο Πρόεδρος

                                                      Νίκος  Κοζυράκης