8/6/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

08/06/2015 14:09  -  437 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 19:00, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολο-μαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)  Συζήτηση επί εγγράφου της τ.κ. Πραισού με θέμα: Σημαντικά προβλήματα από την αρχαιοκαπηλία.

2)  Έγκριση τελικού κειμένου για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας (ΠΠΧΣΑΑ) Κρήτης.

3)  Έγκριση εκτέλεσης των έργων:

   - Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας,  πρ/σμού  614.998,88 €

   - Βελτίωση δημοτικών και αγροτικών δρόμων για τη διευκόλυνση πρόσβασης πυροσβεστικών  κ.λ.π. οχημάτων,  πρ/σμού 55.404,00 €

4) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου « Ολοκληρωμένες  δράσεις για δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων περιοχής Ξεροκαμάρες » .

5)  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση γηπέδου 5Χ5 Παλαικάστρου » .

6) Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου « Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 873 MW και των συνοδών έργων στη νήσο Κρήτη, Π.Ε. Χανίων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου » της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

7) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης.

8) Λήψη απόφασης σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση των απόβλητων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

9) Έγκριση 5ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

10) Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με το ν.4323/015 και τον προσδιορισμό του ποσού που θα μεταφερθεί.

11) Έγκριση δαπανών δημοσιότητας στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, στις οποίες  συμμετέχει ο Δήμος,  με την επωνυμία Ο ΤΡΟΧΟΣ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

12) Χορήγηση, στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ,  ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το ν.4321/2015.

13) Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό τουριστικής επιχ/σης ως εποχιακής.

14) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.

15) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

 

                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                       Νίκος  Κοζυράκης