8-10-2015. Υπεγράφη σύμβαση προμήθειας ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος.

08/10/2015 10:27  -  323 αναγνώσεις

 

   Υπεγράφη στα γραφεία του Δήμου Σητείας μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Πατεράκη Θοδωρή και του Δημητρίου Σαραντόπουλου εκπροσώπου της εταιρίας Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε., με έδρα την Αθήνα, σύμβαση προμήθειας ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος.

Η προμήθεια του νέου καλαθοφόρου οχήματος το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται προκειμένου να αντικατασταθεί το  παλαιό και να καλυφθούν οι ανάγκες  του Δήμου Σητείας.

     Το οικονομικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 73.086,60 €.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ