20.10.2015.Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ωφελούμενων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ – Υποβολή ενστάσεων

20/10/2015 12:20  -  365 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΒΥΣ) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA / FEAD)», γνωστοποιεί ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα  για ένταξη των ωφελούμενων στο παραπάνω πρόγραμμα.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του ΚΑΠΗ, Γαβριήλ Αρκαδίου & Καζαντζάκη Νικολάου, Αρμόδια: Κολυδάκη Αργυρώ, τηλ.:28430 28013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους και να υποβάλουν την ένστασή τους εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 21/10 έως την Τρίτη 27/10/2015.

Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιων των πιστοποιημένων χρήσεων των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους, τους οποίους επικαλείται. Ο ενιστάμενος παραλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις, δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της επιτροπής των ενστάσεων.