24.8.2015.Διανομή ροδάκινων από το Δήμο Σητείας μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης

24/08/2015 12:56  -  325 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης θα διενεργήσει διανομή ροδάκινων στους κατόχους της κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης  σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Η διανομή στους δικαιούχους θα γίνει από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, 14-15.30 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι για την παραλαβή των προϊόντων είναι: 1. Κάρτα σίτισης, 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο τηλ. 28430-28013.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ

Αντιδήμαρχος Σητείας

 

 Λεωνίδας Τερζής