Ενημέρωση δυνητικά ωφελούμενων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

24/07/2015 11:34  -  363 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Πρόγραμμα έως και 05 Αυγούστου 2015

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα σύμφωνα με την με αρ.Δ23/οικ.19162/1277/25-05-2015 ΦΕΚ''1066/Β'' Υπουργική Απόφαση το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 1500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Σε μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Οικογενειακή κατάστασης ωφελούμενων Ετήσιο Εισόδημα Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 3000 € 250 €
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 4500 € 375 €
Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 5400 € 450 €
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6300 € 525 €
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7200 € 600 €
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8100 € 675 €

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι δυνητικά ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση είτε οι ίδιοι, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων(TAXIS), μέσω του ΗΔΙΚΑ, στην ηλεκτρονική δ/νση https://www.idika.org.gr/teba/Default.aspx, είτε απευθυνόμενοι στο ΚΑΠΗ και στα γραφεία του Δήμου στους πιστοποιημένους χρήστες του προγράμματος ως εξής:

Αρμόδιοι πιστοποιημένοι χρήστες :

Κολυδάκη Αργυρώ (Τηλέφωνο:28430 28013), E-mail: argiro.kolidaki@yahoo.gr

Καμπανάκη Μαρία  (Τηλέφωνο:28433 40521), E-mail: kampanakim@sitia.gr

Ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ώρες : 08:00-15:00)

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους:

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Αστυνομική ταυτότητα
Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2014)
Κωδικός TAXIS

Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015, μέσω του ΗΔΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.org.gr/teba/.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται και να αρχειοθετούνται.

Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος -διασταύρωση, έγκριση).

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 Στους ωφελούμενους θα παρέχονται:

  • πακέτα τροφίμων,
  • είδη οικιακού καθαρισμού,
  • είδη προσωπικής υγιεινής,
  • ρουχισμός,
  • βρεφικά και παιδικά είδη και 
  • υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων και παιδιών.

Τα ως άνω αγαθά θα διατεθούν ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.

 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Τερζής Λεωνίδας