9.6.2015. Υπογραφή σύμβασης για το έργο:"Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας"

09/06/2015 12:22  -  395 αναγνώσεις

Στη Σητεία μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του αναδόχου κ. Σωτήρη Αγιασμάτη, υπεγράφη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Δήμου Σητείας», συνολικού προϋπολογισμού 499.850,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική Δαπάνη.

Το έργο στόχο έχει να βελτιώσει τις συνθήκες άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Σταυρωμένου, Παλαικάστρου και Περβολακίων, ώστε να υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους καθώς και την ορθολογική χρήση των υδάτων αλλά και την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.