16/01/2008, 'Αίτημα Δήμου Σητείας για ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας'

29/01/2008 15:46  -  403 αναγνώσεις

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) ζητώντας την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ στο Δήμο Σητείας.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του κ. Κουρουπάκη:

« Ο Δήμος Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης έχει πληθυσμό με βάση την απογραφή του 2001 14.338 και στα όριά του λειτουργούν 2 Γυμνάσια,1 Γενικό Λύκειο, 1 ΤΕΕ-ΕΠΑΛ, 4 Δημοτικά Σχολεία καθώς και ένα τμήμα ΤΕΙ. Δεν λειτουργεί Εσπερινό σχολείο ούτε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διαπιστώνεται επιτακτική ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας ενός ΣΔΕ είτε αυτόνομα λειτουργούντος είτε ως παράρτημα του ήδη συσταθέντος στη γειτονική πόλη της Ιεράπετρας. Η αναγκαιότητα αυτή κατέστη φανερή μετά από έρευνα που διεξήχθη και η οποία αποκάλυψε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων τις ενυπόγραφες αιτήσεις των οποίων έχουμε στη διάθεση μας. Επιπλέον τονίζουμε ότι μια τέτοια σχολική δομή θα εξυπηρετήσει και τους όμορους δήμους Ιτάνου και Λεύκης οι οποίοι λόγω της γεωμορφολογικής ιδιαιτερότητας του Νομού μας δεν εξυπηρετούνται από τη λειτουργία της αντίστοιχης σχολικής δομής στην Ιεράπετρα. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι επειδή όλα τα σχολεία του Δήμου μας λειτουργούν σε πρωινή βάρδια, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα για τη στέγαση του εν λόγω σχολείου.

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλές ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου αφού τα οφέλη που προκύπτουν για τους ενδιαφερόμενους από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, συναρτώνται άμεσα με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τη μισθολογική τους εξέλιξη και γενικότερα την αντιμετώπιση πολλών καθημερινών προβλημάτων.

Παρακαλούμε για τη θετική σχετική σας εισήγηση για την ίδρυση αυτού του σχολείου κατά το επόμενο σχολικό έτος, ικανοποιώντας έτσι ένα δίκαιο αίτημα των πολιτών του Δήμου Σητείας και της ευρύτερης περιοχής.

Εξάλλου, πιστεύουμε ότι είναι αδήριτη υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων φορέων της εκπαίδευσης, να ικανοποιούνται αιτήματα τέτοιου περιεχομένου που σχετίζονται με την προαγωγή του κοινωνικού συμφέροντος.

Ειδικότερα δεν μπορούμε να κωφεύουμε στη διαπίστωση της ανάγκης καλλιέργειας και ενίσχυσης της γνώσης».

                                                                   Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας