28/01/2008, 'Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας'

29/01/2008 16:19  -  305 αναγνώσεις

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Tετάρτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου (τ. ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση της μελέτης; Πολιτιστική διαδρομή φαραγγιού Ρίχτη (μελέτη δημόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, ανάδειξης & προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του φαραγγιού Ρίχτη τ.δ. Εξω Μουλιανών)
 2. Τροποποίηση της υπ''αρ.193/06 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τίτλο, το ποσό και τους εκπροσώπους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, ΟΑΣ και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου: Πολιτιστική διαδρομή φαραγγιού Ρίχτη.
 3. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων των παρακάτω έργων:

  • Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στη θέση ΜΕΛΙΣΣΕΣ τ.δ. Σκοπής
  • Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης τ.δ. Σταυρωμένου

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων:

  • Εγκατάσταση προωθητικού μηχανήματος στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρωμένου
  • Αποπεράτωση κοινοτικού κατ/τος Αχλαδίων
  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δ.δ. Μ.Μουλιανών

 5. Αναστολή έκπτωσης αναδόχου του έργου: Βελτίωση δρόμου Σκοπή - Ξηρόκαμπος, κ. Μανιδάκη Κων/νου.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:

  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δ.δ. Αχλαδίων
  • Αντικατάσταση στέγης οικίας Β. Κορνάρου

 7. Διενέργεια διοικητικής αποβολής στο τ.δ. Σφάκας για κατάληψη κοιν. χώρου.
 8. Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Δήμου:

  • διενέργειας προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
  • διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων
  • εκτίμησης-καταμέτρησης
  • επίλυσης φορολογικών διαφορών
  • παραλαβής έργων
  • ελέγχου κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος

 9. Τροποποίηση της 347/07 απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

                                                                                                                      Ο πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                                    Γ. Δελημπαλταδάκης